Kategórie
Osobné

Súťažná osemsmerovka č. 9

Súťaží sa o nástenný kalendár na rok 2024.

Obálka knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu (autor Paul Kurtz)
Paul Kurtz – Etika humanizmu.

Zmysel života

Paul Kurtz v knihe Zakázané ovocie – Etika humanizmu píše: „Dal som si za cieľ brániť v tejto knihe etiku humanistov proti jej ohováračom. Existuje veľké dedičstvo morálnej múdrosti a skúseností vlastných ľudskému rodu, na ktorom sa všetci podieľame. Okrem toho existujú nové etické zásady a hodnoty, ktoré sa vynárajú pri kritickom hľadaní a dajú sa podporiť racionálnymi dôvodmi. Všeobecné morálne pravidlá, kritériá, cnosti, zodpovednosť, rozvoj charakteru a základné ľudské práva (vrátane práva na súkromie) predstavujú objektívne východiská pri etickej voľbe. Na týchto základoch navrhuje humanistická etika životaschopnú alternatívu k transcendentálnym systémom (dokončenie myšlienky sa ukrýva v tajničke osemsmerovky).“

Po prečiarknutí 14 slov z legendy vám ostane 10 ne­pre­čiar­knu­tých písmen, ktoré tvoria taj­ničku osem­sme­rovky.

Osem­sme­rovka č. 9

Kliknite na odkaz Osem­sme­rovka č. 9. V no­vom okne sa vám otvorí sú­ťaž­ná osem­sme­rovka vo for­máte PDF. Nie je potrebné sa pri­hla­so­vať. Stačí len klik­núť na ikonu pre stiahnutie súboru (vpravo hore). Vytlačte si súbor a vy­lúš­tite osem­sme­rovku.

Súťažná osemsmerovka č. 9
Súťažná osemsmerovka č. 9.

Takto vyzerá súťažná osemsmerovka č. 9.

Tajničku zasielajte na e-mail: admin@humanisti.sk do 7. januára 2024.

Jeden výherca alebo výherkyňa dostanú nástenný kalendár na rok 2024.

Predná strana nástenného kalendára na rok 2024
Predná strana nástenného kalendára na rok 2024.
Autor: Peter Porubčan.

A do balíka ešte priložím čokoládu. Buď výherca alebo výherkyňa dostanú čokoládu VEGAN DARK 80 g značky Lyra.

Súťaž končí v nedeľu 7. januára 2024 o pol­noci.

Podmienkou pre zaradenie do žrebovania je uvedenie poštovej adresy (meno, priezvisko, ulica, č. domu, PSČ a obec/mesto). Zaslaním tajničky výherca súhlasí s uverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a obec/mesto na internetovej stránke www.humanisti.sk.

Autorom kalendára je fotograf Peter Porubčan.


Pre súťažiacich pripravil: Ján Parada.

3 odpovede na “Súťažná osemsmerovka č. 9”

Kliknite na odkaz Osem­sme­rovka č. 9. V no­vom okne sa vám otvorí sú­ťaž­ná osem­sme­rovka vo for­máte PDF. Nie je potrebné sa pri­hla­so­vať. Stačí len klik­núť na ikonu pre stiahnutie súboru (vpravo hore). Vytlačte si súbor a vy­lúš­tite osem­sme­rovku.

Legenda:

zavrčať, zamša, zábradlie, zákal, záruka, záťah, závitorez, zeolit, zhýralosť, zmierenie, zonalita, zooparazit, zrkadlenie, zygota

Po prečiarknutí 14 slov z legendy vám ostane 10 neprečiarknutých písmen, ktoré tvoria tajničku osemsmerovky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *