Kategórie
Knihy

Desatoro asertivity

Asertívne „ľudské práva“.

Kategórie
Humanizmus

Pravda a Lož

(Bájka.)

Kategórie
Humanizmus

Je možné žiť mravne bez viery?

Hľadanie odpovede.

Kategórie
Humanizmus

Už som dosť veľký

K etickej výchove.

Kategórie
Knihy

O dvoch bratoch

(K etickej výchove.)

Kategórie
Humanizmus

Reťaz lásky

Jedného večera sa Róbert vracal domov.

Kategórie
Humanizmus

Malý chlapec

(K etickej výchove.)

Kategórie
Humanizmus Knihy

K teórii a praxi humanistickej výchovy

Sprievodca pre mladých mysliteľov.

Edícia K teórii a praxi humanistickej výchovy si kladie za cieľ dať do rúk našich detí, rodičov a učiteľov to, čoho je v našej súčasnej publicistike pre deti nedostatok: Podklady na prípravu na dobrý, zdravý a plnohodnotný život bez zdôrazňovania osobného úspechu, najmä materiálneho, a bez pripomínania kresťanských základov našej spoločnosti. Naučiť ich kriticky myslieť a používať vlastný rozum.

Kategórie
Humanizmus

Prečo mám byť morálny?

Úryvok z knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu.

Kategórie
Humanizmus

Rád vysvetlím, kto sú humanisti

Rastislav Škoda
publicista a vydavateľ dvojmesačníka Zošity humanistov
Čerpané z:
Učiteľské noviny roč. 54, 2004, č. 44 – 45, s. 4

Na článok doc. Dr. Mateja Beňu Nealternatívna alternatíva v Učiteľských novinách č. 32 zo dňa 23. 9. 2004 reagoval o dva mesiace v UN č. 41 zo dňa 26. 11. 2004 Dr. Ivan Olejár esejou s veľavravným názvom Neskutočné skutočnosťou?