Kategórie
Veda

Nepodložené presvedčenia posilňujú pocity bezmocnosti a distresu

Pandémia COVID-19 radikálnym spôsobom ovplyv­ni­la mnohé oblasti života.

Kategórie
Tlačové správy

Veda alebo náboženstvo

Pozývame vás na novú pravidelnú diskusiu s Robertom Mervom a Erikom Majerčákom.

Kategórie
O politike

V boji proti dezinformáciám stojíme doma bezbranní

Práve som si prečítal, že vláda ukončila zmluvu so spo­loč­nosťou Gerulata Technologies. Je to špičková slo­ven­ská spo­loč­nosť, ktorá sa venuje mo­ni­to­ro­va­niu dezin­for­má­cií a infor­mačnej bez­peč­nosti.

Kategórie
Zošity humanistov

Marx, Nietzsche a Freud ako pokánie?

Rozhovor v spovednici:

Kategórie
Veda

Sú naše peniaze v bezpečí?

Tajomstvá kryptografie, ktoré môžeme prezradiť.

Kategórie
Humanizmus

Náboženská viera v Česku

Zaujal ma názor, ktorý na Facebooku napísal užívateľ Praot Kráťa.

Kategórie
Osobné

Komu dať na vedomie chybne nastavenú dopravnú značku?

Neviem, komu to napísať.

Kategórie
Humanistická pomoc

Aby deti ostali deťmi

Dnes, pri príležitosti Medzi­ná­rod­né­ho dňa detí, by sme sa chceli venovať po­zor­nosť tým naj­mlad­ším, ktorí potre­bujú našu pod­po­ru viac ako aká­koľ­vek iná veková skupina.

Kategórie
Humanistická pomoc

Poznáte príbeh našej milej predajkyne Helenky?

Inšpiratívna žena.

Kategórie
Tlačové správy

Skvalitňujeme vzdelávanie na školách prostredníctvom podpory budovania kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.