Kategórie
Tlačové správy

Až jedenásť lokalít bude na jar sadiť budúcnosť

S výsadbami pomôže aj nový mini­seriál.

Sadíme budúcnosť

Ďalších jedenásť komunitných projektov pribudne do mapy výsadieb v jarnom grantovom kole programu Sadíme budúcnosť. Stromy budú sadiť opäť dobro­voľ­níci z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli vrátiť ich tam, kam pri­ro­dzene patria a kde môžu plniť svoje ne­zastu­pi­teľ­né funkcie pre krajinu i nás ľudí. Tento rok pomôže nadšencom s výsadbami aj nový päť­dielny seriál s Ľudom Vaššom a Robom Podobom, ktorý krok po kroku približuje, ako správne vysadiť strom.

Do jarného grantového kola sa tento rok zapojilo 36 žiadateľov, ktorí poslali svoje projekty do 15. januára. Odborná komisia vybrala začiatkom februára jedenásť projektov na priamu podporu, ďalších päť čaká v zásobníku na do­da­toč­né finančné zdroje.

„Aj tento rok sme mali šťastie na kvalitné projekty, z ktorých jasne cítiť záujem komunít o výsadbu nových stromov, a to priamo v miestach, kde sú najviac potrebné. Sadiť budú dobrovoľníci z obcí, miest, ale aj neziskových orga­ni­zá­cií či ne­for­mál­nych skupín naprieč Slovenskom,“ hovorí Martina Hromadová, programová manažérka programu Sadíme budúcnosť.

Celkovo sa na jarné projekty prerozdelí suma 27 800 eur. Všetky podporené projekty sú zhrnuté v ta­buľ­ke a uve­rej­ne­né na odkaze Zoznam projektov navrhnu­tých na pod­poru v jarnom kole grantovej výzvy Sadíme budúcnosť 2024.

Pomôže i miniseriál o sadení stromov

Program Sadíme budúcnosť podporuje výsadby od jesene 2021. Za ten čas už podporil viac ako 50 lokalít a vy­sa­de­ných bolo viac ako šty­ri­ti­síc stromov.

„Naším cieľom v programe Sadíme budúcnosť je nie len podporovať lokálne komunity, prepájať ich a hľadať im zdroje na podporu, ale tiež neustále vzdelávanie. Často sa na nás totiž obracajú ľudia s prosbou práve o odborný dohľad, či správne postupy pri výsadbe. Je dôležité, aby mal kto­koľ­vek dostupné infor­má­cie ako vysadiť strom kvalitne a najmä udržateľne. Aj preto sme prišli s nápadom vytvoriť krátky seriál, kde by sme stručne, no zároveň odborne, zhrnuli všetko naj­dô­le­ži­tej­šie. V spo­lu­práci so sadármi – Ľudom Vaššom a Robom Podobom z Ovocného stromu, sa nám to podarilo zhrnúť do piatich nad­vä­zu­jú­cich častí mini­seriálu o výsadbe ovocných drevín,“ približuje Hromadová.

Miniseriál Sadíme budúcnosť – Výsadba odbocných stromov v krajine je už teraz voľne dostupný online na so­ciál­nych sieťach, alebo priamo na stránke Sadíme budúcnosť.

Nadácia Ekopolis ako organizátor iniciatívy Sadíme budúcnosť vďačí za pod­poru ge­ne­rál­nemu partnerovi GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o, ale aj finančným partnerom iniciatívy a fi­nan­čným partnerom výsadieb: Nadácii Slovenskej sporiteľne a spo­loč­nostiam Kaufland a CMS, ktorí podporujú zmyslu­plné a uži­točné aktivity lokálnych združení či obcí, ktorým záleží na bu­dúcnosti a kva­lite životného prostredia. Dôležitým partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je tiež spoločnosť SLOVNAFT a.s., ktorá podporuje výsadby Sadíme budúcnosť, ale prostred­níctvom gran­to­vého programu Zelené oázy v roku 2024 tiež prispieva ďalšími 24 projektmi a stov­kami stromov.


Autorka: Martina Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *