Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v slovenskej súťaži Právnická firma roka získala tretíkrát po sebe hlavnú cenu pre medzinárodnú kanceláriu a víťazstvo v kategórii Hospodárska súťaž

Najväčšia česko-slovenská advo­kátska kan­ce­lá­ria HAVEL & PARTNERS získala v roku 2024 v rámci 12. roč­níka súťaže Práv­nická firma roka na Slo­ven­sku tre­tí­krát po sebe hlavnú cenu v ka­te­gó­rii Me­dzi­ná­rod­ná advo­kátska kan­ce­lá­ria a tre­tí­krát si odniesla prvenstvo aj v ka­te­gó­rii Hospo­dárska súťaž.

Kategórie
Tlačové správy

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS

Líder v oblasti fúzií a akvizícií v CEE regióne.

Kategórie
Tlačové správy

Tržby advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2023 výrazne presiahli miliardu korún

Najväčšia nezávislá právnická firma v stred­nej Európe HAVEL & PARTNERS zazna­me­na­la za mi­nu­lý rok znovu vy­ni­ka­júce hospo­dárske výsledky.

Kategórie
Tlačové správy

EUIPO opäť spustil finančný grant na ochranu duševného vlastníctva malých a stredných podnikov

Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2024 môžu malé a stredné podniky získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre du­šev­né vlastníctvo (EUIPO).

Kategórie
Tlačové správy

Michal Kľučár posilňuje ONE FAMILY OFFICE na Slovensku na pozícii associated partnera

Michal Kľučár posilňuje na pozícii associated partnera slo­ven­ský tím ONE FAMILY OFFICE.

Kategórie
Tlačové správy

ONE FAMILY OFFICE prináša novú komplexnú úroveň v oblasti správy majetku

Na trh prichádza ONE FAMILY OFFICE, inovatívny multi family office posky­tu­júci nový rozmer v oblasti pro­fe­sio­nál­nej správy a ochrany ma­jetku.

Kategórie
Tlačové správy

Na pozíciu counsel v HAVEL & PARTNERS postupujú Pavel Ondrák a Petr Vohnický

Jiří Nečas pôsobí najnovšie na po­zí­cii Legal Tech­no­lo­gist.

Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v rebríčku the Slovak Spectator TOP 10 najväčších právnických kancelárií na Slovensku 2023

HAVEL & PARTNERS je najväčšou českou právnickou kan­ce­lá­riou a cel­kovo štvrtou naj­väč­šou právnickou kan­ce­lá­riou na slo­ven­skom trhu.

Kategórie
Tlačové správy

Právnická firma roka 2023

Havel & Partners v súťaži Právnická firma roka opäť získala hlavnú cenu pre Medzi­ná­rod­nú kan­ce­lá­riu a zví­ťa­zi­la v ka­te­gó­riách Hospo­dárska súťaž a Zdravot­nícke právo.

Kategórie
Tlačové správy

Havel & Partners je jedinou advokátskou kanceláriou na Slovensku a v Česku, ktorá je uvedená v The Legal 500 EMEA Green Guide

Ide o medzinárodný prieskum advokátskych kancelárií zameraný na udržateľnosť.