Kategórie
Tlačové správy

Veritelia a štátne inštitúcie doplácajú na neefektívnosť niektorých exekútorov

Inkasné spoločnosti preto vyzývajú Ministerstvo spra­vod­li­vosti SR na zme­nu legisla­tí­vy.

Kategórie
Tlačové správy

Štátny príspevok na kompenzáciu vysokých úrokov

Tí, čo výraznejšie meškali so splátkami, po­moc od štá­tu ne­dosta­nú.