Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť Janom Investments spustila na Považí unikátne batériové úložisko

Spoločnosť Janom Investments spustila na Slo­ven­sku uni­kátny ba­té­riový systém na ukla­da­nie energie z ob­no­vi­teľ­ných zdrojov, ktorý je ria­dený umelou inte­li­gen­ciou.

Kategórie
Tlačové správy

Slováci stále pomerne zriedkavo siahajú po závete či po zúžení BSM

Pritom im to môže pomôcť vyhnúť sa súdnym sporom.

Kategórie
Tlačové správy

Osobný bankrot by sa nemal vzťahovať na ľudí s nadštandardným príjmom

Legislatíva má medzery, ktoré treba odstrániť.

Kategórie
Tlačové správy

Reakcia Asociácie slovenských inkasných spoločností na vyjadrenia Slovenskej komory exekútorov

Stanovisko ASINS.

Kategórie
Tlačové správy

Exekútori minulý rok vymáhali pohľadávky s úspešnosťou len 4 %

Za predošlé dva roky sa efektivita exekútorov znížila o viac ako tretinu aj v dôsledku nečinnosti predchádzajúceho vedenia ministerstva spravodlivosti.

Kategórie
Humanistická pomoc

Zrušenie možnosti poukázať dve percentá z daní mimovládkam by negatívne ovplyvnilo niektoré firmy aj tretí sektor

S blížiacim sa podávaním daňových priznaní sa fyzické a práv­nické osoby rozho­dujú, komu ve­nu­jú dve per­cen­tá z daní.

Kategórie
Tlačové správy

Veritelia a štátne inštitúcie doplácajú na neefektívnosť niektorých exekútorov

Inkasné spoločnosti preto vyzývajú Ministerstvo spra­vod­li­vosti SR na zme­nu legisla­tí­vy.

Kategórie
Tlačové správy

Štátny príspevok na kompenzáciu vysokých úrokov

Tí, čo výraznejšie meškali so splátkami, po­moc od štá­tu ne­dosta­nú.