Kategórie
Tlačové správy

Na pozíciu counsel v HAVEL & PARTNERS postupujú Pavel Ondrák a Petr Vohnický

Jiří Nečas pôsobí najnovšie na po­zí­cii Legal Tech­no­lo­gist.

Kategórie
Tlačové správy

V digitálnom svete platíme i osobnými údajmi

dTest vyhlasuje 16. ročník štu­den­tskej sú­ťa­že.

Kategórie
Tlačové správy

Vlani si Slováci spoza hraníc doviezli skoro 62 000 jazdených osobných áut, ich počet rastie

Pravidelný komentár k do­vo­zu ojaz­de­ných vo­zi­diel.

Kategórie
Tlačové správy

Zábavná pyrotechnika – zábavná len pre niekoho

Sviatky pokoja rýchlo striedajú bujaré oslavy konca roku. Pre časť ve­rej­nosti sa taká ve­se­lica ne­za­o­bí­de bez de­lo­bu­chov, petárd či prska­viek. Nie­koľ­ko okam­žikov zábavy však prináša závažné riziká a ne­priaz­nivé do­pady na ži­votné prostredie. dTest pri­po­mína základné pra­vidlá za­ob­chá­dza­nia so zá­bav­nou pyro­tech­ni­kou.

Kategórie
Humanistická pomoc

Drahí podporovatelia obedov pre deti!

Dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za váš príspe­vok na stravu chu­dob­ných detí, ktoré poznáme a spre­vá­dza­me ich v ži­vote. Spolu s vami sme mohli zmierniť ich chudobu a dopriať im zdravší rozvoj.

Kategórie
Osobné

Súťažná osemsmerovka č. 9

Súťaží sa o nástenný kalendár na rok 2024.

Kategórie
Humanistická pomoc

Denisa je náhradná matka zdravotne ťažko postihnutej Natálky

Aj napriek tomu, že sú na celý svet samé, spo­loč­ne tvo­ria mi­lu­jú­cu ro­di­nu.

Kategórie
Tlačové správy

Tepelné čerpadlo vynašiel pred vyše 100 rokmi Slovák

Naša krajina však paradoxne v za­vá­dzaní tejto tech­no­ló­gie zaostáva za zá­pa­dom.

Kategórie
Humanistická pomoc

NOTA BENE pomáha

Podporte ľudí bez domova, aby mali domov.

Kategórie
Osobné

PF 2024

Nech je váš rok 2024 plný radostných chvíľ strá­ve­ných s ľuďmi, ktorých máte radi.