Kategórie
Tlačové správy

Vlani si Slováci spoza hraníc doviezli skoro 62 000 jazdených osobných áut, ich počet rastie

Pravidelný komentár k do­vo­zu ojaz­de­ných vo­zi­diel.

Skupina AURES Holdings

Počas uplynulého roku sa na Slo­ven­sko z cu­dzi­ny do­viezlo spolu 61 759 ojaz­de­ných osob­ných vo­zi­diel. Je to o 743 viac ako za pre­došlý rok 2022, kedy si ich Slováci spoza hraníc im­por­to­vali 61 016. Pre po­rov­nanie – v roku 2021 to bolo 61 195 a rok predtým len 57 178.

V decembri 2023 bol zaregistrovaný pomerne nízky počet – 4 764, z toho najviac v Bra­tislav­skom kraji (949) a naj­me­nej v Ko­šickom kraji (439). „Naj­chu­dob­nej­ším“ mesiacom v roku 2023 bol január, s počtom registro­va­ných 4 687 do­ve­ze­ných jaz­de­ných osob­ných auto­mo­bilov. Na dru­hej strane, najviac ich bolo im­por­to­va­ných v marci – 6 706. Vyplýva to z ofi­ciál­nych údajov Ministerstva vnútra SR.

„Registrujeme, že za uplynulý rok sa doviezlo na Slovensko skoro 62-tisíc osobných ojazdených áut spoza hraníc, čo je naozaj dosť veľký počet kusov. Fakty sú také, že ich bolo dovezených zase viac ako za predošlé roky, čo nie je dobrým signálom pre slovenský vozový park. Z dostupných analýz z trhu jazdených vozidiel totiž vyplýva, že nezriedka ide o menej kvalitné prestarnuté vozidlá, ktoré nespĺňajú kritériá na ich bezpečnosť pre pa­sa­žie­rov. Pramení to aj z toho, že práve dovážané autá s ne­jas­ným pôvodom sú oveľa častejšie, v po­rov­naní s auto­mo­bilmi zo Slo­ven­ska, predmetom rôznych podvodov. Naj­čas­tej­šími a naj­väč­šími problémami sú tu stočené tacho­metre, taktiež falšovanie roku ich výroby či zatajovanie poškodenia po ťažkých haváriách. Na druhej strane, v prípade tuzemských ojazdených áut je história vozidiel oveľa ľahšie overiteľná,“ komentuje situáciu na trhu Karolína Topolová, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka AURES Holdings, ktorá na Slo­ven­sku prevádzkuje sieť auto­centier AAA AUTO a Mo­to­tech­na.

Podrobné údaje od MV SR k do­vozu jaz­de­ných vo­zi­diel na Slo­ven­sko.

Aký je pomer jazdených a nových áut na Slo­ven­sku?

Za celý rok 2022 bolo na Slovensku za­re­gistro­va­ných spolu 78 841 nových osob­ných vozidiel (čaká sa na su­márne údaje za rok 2023). Na druhej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa v SR ročne predá celkovo až okolo 350 000 ojaz­de­ných osob­ných auto­mo­bilov. Prie­merný vek áut sa blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *