Kategórie
Humanistická pomoc

Denisa je náhradná matka zdravotne ťažko postihnutej Natálky

Aj napriek tomu, že sú na celý svet samé, spo­loč­ne tvo­ria mi­lu­jú­cu ro­di­nu.

Rodina sa počíta (Úsmev ako dar)

Denisa je náhradná matka Natálky, ktorá je zdra­votne ťažko postihnutá.

Snažíme sa im pomôcť, ako sa dá, no re­ha­bi­li­tá­cie pred­sta­vujú pra­vi­del­né vysoké náklady. Náhradné rodi­čov­stvo je sku­točne úžasný spo­lo­čen­ský proces, najmä keď ide o dieťa, ktoré sa ne­na­ro­dilo zdravé.

Denisa je milujúcou, usilovnou a energickou matkou. Takou, akú by si zaslúžilo každé opustené dieťa.

Pridajte sa k nám a podporte Denisu s Na­tál­kou, ako aj ďalšie rodiny, ktoré spre­vá­dzame:

Chcem ihneď pomôcť

Náročné obdobie pandémie a zvyšujúca sa inflácia za­prí­či­nili, že na Slo­ven­sku trpí chu­do­bou viac ako 600 000 ľudí. Každá tretia rodina je tak ohro­zená núdzou a stra­tou bývania.

Medzi najohrozenejšie patria jednorodičovské rodiny. Stačí malý výpadok príjmu a dostanú sa do blud­ného kruhu. Musia si vybrať, či zaplatia nájom alebo stravu pre deti.

Nárast cien potravín a výdavky na energie robia život rodín v núdzi stále kom­pli­ko­va­nej­ším. O to viac, ak rodiča alebo dieťa postihne už len krátko­dobá choroba.

Zabezpečme, aby rodiny ostali spolu a udržali si dôstojné bývanie.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar


Našu pomoc rodinám a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *