Kategórie
Tlačové správy

Líder vo výrobe tepelných čerpadiel predstavil v Bratislave nový showroom

Tepelné čerpadlá dnes patria k veľmi vyhľadávaným a efek­tív­nym zdrojom vy­ku­ro­va­nia rodinných a by­to­vých domov či komerčných priestorov.

Kategórie
Tlačové správy

Študentov technických odborov z roka na rok ubúda

Možnosť praxe im ponúka popradský tech­no­lo­gický líder.

Kategórie
Tlačové správy

Bývalý Tatramat oslavuje 20 rokov pod hlavičkou koncernu STIEBEL ELTRON

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia oslávi tento rok 20. vý­ro­čie svojho pô­so­be­nia v Poprade. Okrem roz­ši­ro­va­nia a mo­der­ni­zácie výrobných kapacít či areálu plá­nuje zvy­šo­vať objem produkcie tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a zá­sob­ní­ko­vých ohrie­va­čov vody.

Kategórie
Tlačové správy

Tepelné čerpadlo vynašiel pred vyše 100 rokmi Slovák

Naša krajina však paradoxne v za­vá­dzaní tejto tech­no­ló­gie zaostáva za zá­pa­dom.

Kategórie
Tlačové správy

Počet prípadov nebezpečnej baktérie šíriacej sa z vody stúpa

Legionella sa môže skrývať aj v bojleri.

Kategórie
Tlačové správy

Mestá a obce môžu do polovice augusta zadarmo získať ohrievače vody

Popradský Stiebel Eltron ich ponúka okolitým obciam.

Kategórie
Tlačové správy

Stiebel Eltron v Poprade rozširuje svoju výrobu

Do regiónu tak prinesie ďalších 100 pracovných miest.

Kategórie
Tlačové správy

Študentov technických odborov je čoraz menej

Prax môžu získať u technologického lídra.

Kategórie
Tlačové správy

Peniaze z balíka určeného na obnoviteľné zdroje pre domácnosti sa míňajú

Plánovanie inštalácie môže ľuďom ušetriť čas aj peniaze.