Kategórie
Humanistická pomoc

Drahí podporovatelia obedov pre deti!

Dovoľte, aby sme sa vám poďakovali za váš príspe­vok na stravu chu­dob­ných detí, ktoré poznáme a spre­vá­dza­me ich v ži­vote. Spolu s vami sme mohli zmierniť ich chudobu a dopriať im zdravší rozvoj.

Úsmev ako dar

Aj vy ste sa pričinili o to, že sme vydali viac ako 49 000 obedov a ďalším vyše 40 deťom pra­vi­del­ne uhrá­dzali stravu v škole, na in­ter­náte či doviezli domov potra­vi­nové balíky.

Dnes prežívame sviatočné chvíle plné jedla. 226 detí ich také nemá. Školy sú vypnuté. Teplý obed bude možno až 8. ja­nu­ára.

Ich mamy nedostali 13. a 14. platy, sú to neraz jed­no­du­ché ženy pra­cu­júce na do­hodu.
Ich mamy nedostávajú odmeny od za­mestná­va­teľa.
Ich mamy počas sviatkov neza­robia nič.
Ich mamy vzhľadom na výšku mzdy dostávajú iba malý daňový bonus.
Ich mamy dnes potrebujú vašu pomoc opäť.

Úsmev ako dar

Milá darkyňa, milý darca, vopred vám ďakujeme, že sa opäť podelíte a spolu s vami zmier­nime chudobu a hlad v ro­di­nách. Áno, možno tieto deti ne­dosta­li ani darček, no jedlo a teplý obed bude pri nich rov­nako vzácny.

Prajeme vám do nového roku veľa zdravia a ra­dosti zo ži­vota!

Chcem darovať obed

S priateľským pozdravom

Radoslav Dráb
Úsmev ako dar, Košice


Našu pomoc a aktivity môžete sle­do­vať aj na so­ciál­nych sieťach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *