Kategórie
Tlačové správy

Sme zásadne proti kvótam a pokutám za neprijatie ilegálnych migrantov

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorou sme re­a­go­va­li na schvá­le­nie reformy európskej migračnej a azy­lo­vej politiky.

Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme nových podpredsedov

Garantujeme, že zostaneme pravicovou stranou.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k jej novému pred­sed­níctvu.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť Slovensko IT končí

Zlé nastavenie a riadenie spoločnosti stálo da­ňo­vých poplat­ní­kov viac ako 10 mi­lió­nov eur.

Kategórie
Tlačové správy

Zápalový potenciál niektorých potravín môže ovplyvniť rozvoj NAFLD

Slovensko patrí ku krajinám s najväčšou úmrtnosťou na cirhózu pečene. A týka sa to aj mladších ročníkov. Mnoho ľudí pritom ani netuší, že má problém s týmto veľmi dôležitým orgánom. Pečeň a jej ochorenie totiž v skorých štádiách nebolí, ani nedáva iným spôsobom najavo, že niečo nie je v poriadku.

Kategórie
O politike

Nezaložím stranu

Prezident Andrej Kiska odpovedal na otázku, ktorú často dostáva.

Kategórie
Tlačové správy

Fico na kontrolnom dni problémy s priamymi platbami neriešil

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) ako reakcia na kon­trolný deň premiéra na mi­nis­ter­stve pô­do­hospo­dár­stva.

Kategórie
Tlačové správy

Apríl v ZOO Bratislava bude výnimočný

Benefičný beh oRUNgutan, Bratislavské mestské dni, ko­men­to­va­né kŕme­nia, no­vin­ka – „Na slo­víčko s…“

Kategórie
O politike

Ďakujem vám za každý jeden hlas

Pracujeme pre ľudí.

Kategórie
Osobné

Súboj titanov (63)

Judas Priest verzus Sina.

Kategórie
Tlačové správy

Fico opäť neprijateľne útočí na súdnu moc

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá je reakciou na dneš­nú tla­čo­vú be­se­du premiéra Roberta Fica.