Kategórie
O politike

Nezaložím stranu

Prezident Andrej Kiska odpovedal na otázku, ktorú často dostáva.

Andrej Kiska – prezident Slovenskej republiky
Prezident Andrej Kiska
Prezident SR Andrej Kiska.

Hodinu som teraz na jeho profile vo Face­booku hľadal predmetné video, ktoré uve­rej­nil nie­kedy v čase okolo 12. 4. 2017. To bol ešte v úrade pre­zi­denta Slo­ven­skej re­pub­liky. Sú to kľúčové vy­jad­re­nia, z kto­rých vyplýva, že pre­zi­dentom nemožno veriť, že hovoria pravdu. Kiska je ukážkový prípad klamára!!! Vytiahol som z poško­de­ného archívu, čo sa dalo.

Andrej Kiska bol štvrtým prezidentom Slovenskej republiky, do funkcie bol zvolený ako občiansky kandidát 29. marca 2014 a do úradu ina­u­gu­ro­vaný 15. júna 2014. Bol pre­zi­den­tom do 15. júna 2019. Už som pred­metné video ne­na­šiel. Možno ho Kiska časom odstrá­nil, zrejme sa hanbí za neho.

Predmetné video už nemám. Mám zato ešte toto:

„Priatelia, včera sme vám s manželkou oznámili radostnú novinku, že čakáme bábätko. Chceme sa vám všetkým poďakovať za bla­ho­že­la­nia a za to, že nám držíte prsty.

V tejto súvislosti by som rád odpo­ve­dal na otázku, ktorú často dostá­vam. Na otázku o mo­jej po­li­tickej budúcnosti. Nebudem zakladať politickú stranu. Nebudem kan­di­do­vať do par­la­mentu. A prav­daže tým pádom ani ne­u­va­žu­jem o funkcii premiéra.

„To, či znova budem kandidovať ako nezávislý, nestranícky kan­di­dát na pre­zi­denta, vám všetkým ozná­mim naj­neskôr do konca septembra budúceho roku.“

„Ďakujem za vašu podporu,“ zakončil prezident Slo­ven­skej re­pub­liky Andrej Kiska.

Taký je pokrytec prezident Andrej Kiska!!!

Politik, ktorý občanov oklame, a slovo nedodrží!!!

Pripomeniem ešte, že 18. februára 2020 sa Kiska vyjadril:

Normálna zodpovedná strana

„Keď som zakladal stranu ZA ĽUDÍ mojím cieľom bolo, aby v nej boli nielen naj­lepší ľudia, ale aj to, aby sme robili zod­po­ved­nú politiku.“

„Veľmi ma teší, že sa k nám pridala Veronika Remišová, Vlado Ledecký, Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, Miro Kollár, Marek Hattas, Tomáš Valášek, Mária Kolíková a mnohí ďalší. Všetko osobnosti, ktoré niečo dokázali. Ľudí spoznáte podľa ich príbehu, a preto neváham povedať, že toto naj­sil­nejší tím v týchto voľbách.“

„Rovnako ma teší, že robíme zod­po­vednú a slušnú politiku, nie mar­ke­tin­go­vé gestá.“

„Sme a budeme zodpovedným partnerom aj v prípadnej budúcej vláde, ak dosta­neme vašu dôveru.“

„Dnes, možno viac ako kedy­koľ­vek v mi­nu­losti, je vidieť, že Slovensko potrebuje nielen novú vládu, ale aj zod­po­vednú stranu.“

„Ak budete voliť stranu ZA ĽUDÍ, máte istotu, že urobíme všetko pre sta­bi­litu budúcej vlády.“

Ešte keď bol vo funkcii prezidenta, tak klamal, že ne­za­lo­ží po­li­tickú stranu, pritom od 3. 10. 2019 už bol pred­se­dom strany ZA ĽUDÍ. Dátum registrácie strany je 2. 9. 2019.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 15. 4. 2017. Teraz mierne upravený. Citácie Andreja Kisku sú však pravdivé. Za tým si stojím, aj keď pred­metné video už nemám k dispo­zí­cii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *