Kategórie
O politike

Ďakujem vám za každý jeden hlas

Pracujeme pre ľudí.

Pracujeme pre ľudí

Priatelia,

dovoľte mi ešte raz sa touto cestou po­ďa­ko­vať všetkým ľuďom na Slo­ven­sku, ktorí sa zúčastnili na pre­zi­den­tských voľbách a uká­zali tak, že im na osude svojej vlasti záleží.

Ďakujeme za každý váš hlas

Mimoriadne ma teší vysoká volebná účasť, druhá naj­vyš­šia v histórii priamej voľby pre­zi­denta. Takáto účasť dáva budúcej hlave štátu o to sil­nej­ší man­dát.

Výsledky prezidentských volieb

Dovoľte mi osobitne sa poďakovať aj všetkým, ktorí svoj hlas odovzdali mne. Je to pre mňa obrovský záväzok, aby som v naj­vyš­šej ústavnej funkcii vždy ob­ha­jo­val záujmy ľudí.

Budem robiť všetko pre to, aby sa hodnoty pokoja, mieru, dôstoj­né­ho života a hrdej obha­jo­by našich ná­rod­no­štát­nych záujmov v čo naj­väč­šej miere pre­ta­vili do ži­vota všetkých ľudí na Slo­ven­sku.

Ďakujem vám

Volebná noc bola úžasná svojou energiou, atmo­sfé­rou a ľuďmi, ktorí sa tešili z vo­leb­ného úspechu.

Volebná noc

Priatelia,

začína pred nami nová éra. Urobím všetko preto, aby som sa stal pre­zi­den­tom, na kto­rého budete hrdí a ktorý bude vždy pre vás pre­zi­den­tom ľudí.

Prezident Peter Pellegrini

S pozdravom,
Peter Pellegrini


Zdroj: HLAS – sociálna demokracia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *