Kategórie
Tlačové správy

Chminianske Jakubovany majú najviac detí

Šiesty mesiac sa viac v našom predstavovaní údajov zo SODB 2021 venujeme deťom. Našich fanúšikov na sociálnych sieťach zaujímali konkrétne obce, kde máme vo zverejnených vekových skupinách najviac detí. Odpoveď prinášame aj s porovnaním na sčítanie v roku 2011.

Kategórie
Tlačové správy

Koľko detí do 14 rokov na Slovensku máme

Už vo štvrtok 30. 6. 2022 si deti na celom Slovensku prevezmú vysvedčenia a na dva mesiace sa zatvoria brány školských zariadení.

Kategórie
Tlačové správy

Koľko máme detí do 6 rokov

SODB 2021 poskytlo mnoho užitočných informácii pre spoločnosť. Vďaka údajom zo sčítaní sme schopní venovať sa aj prognózam demografického vývoja.

Kategórie
Tlačové správy

Deň otcov

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí sa vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen u žien, ale aj u mužov.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sme na tom v krajoch SR s malými deťmi

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Pozrime sa podrobnejšie na kraje SR.

Kategórie
Tlačové správy

Aké netradičné cirkvi a hnutia vyznávame v krajoch SR

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021.

Kategórie
Humanizmus Osobné

Cirkevné sviatky nemajú žiaden praktický význam pre humanistov

Humanisti protestujú!

Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Prešovskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

Kategórie
Tlačové správy

Kde máme najvzdelanejších obyvateľov v SR?

SODB 2021 prinieslo mnohé zásadné informácie o stave našej spoločnosti. Dnes vám prinášame zaujímavé informácie o tom, kde sa koncentruje najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Košickom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky.