Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavé informácie o ženách v Slovenskej republike z publikácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý si pri­po­mí­na­me 8. marca, vám pri­ná­ša­me zaujímavé, stručné infor­má­cie o ženách v Slo­ven­skej re­publi­ke tak, ako nám ich pri­nieslo Sčí­ta­nie oby­va­te­ľov domov a bytov v roku 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Ženy strácajú záujem o hatchbacky a vyhľadávajú skôr priestranné autá typu kombi alebo SUV

V roku 2016 si hatchbacky kupovala takmer polovica žien, dnes už len viac ako tretina.

Kategórie
Tlačové správy

Ženy v Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji sú tradične vydaté

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach.

Kategórie
Tlačové správy

Ženy v Banskobystrickom kraji sa vydávať nechcú

Ženy v Nitrianskom kraji ovdoveli.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelané a nezávislé ženy z Bratislavského kraja

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach.

Kategórie
Tlačové správy

S východniarkou naveky vekov!

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach.

Kategórie
Tlačové správy

Všetko o ženách podľa SODB 2021

Medzinárodný deň žien (často označovaný skratkou MDŽ), pripadajúci každoročne na 8. marec, je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN k výročiu štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908.

Kategórie
Osobné

Všetkým žienkam krásny sviatok MDŽ

Bez vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky…

Kategórie
Humanizmus

MDŽ: Ďakujeme všetkým dámam, ktoré statočne stoja pri pacientoch

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes navštívil gynekologicko-pôrodnícku kliniku v Univerzitnej nemocnici Bratislava v Ružinove.

Kategórie
Tlačové správy

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien

Na Slovensku žije podľa ostatného sčítania (z roku 2021) 2 783 894 žien.