Kategórie
Veda

Sú naše peniaze v bezpečí?

Tajomstvá kryptografie, ktoré môžeme prezradiť.

Sú naše peniaze v bezpečí?

Júnová vedecká kaviareň SAVinci, ktorá sa usku­toční v pon­de­lok 3. júna 2024 o 19.00 h v bra­tislav­skom Kácečku (OD Prior), bude s ria­di­te­ľom Mate­ma­tic­kého ústavu SAV, v. v. i., od­bor­ní­kom v oblasti teo­re­tickej kryp­to­ló­gie a bez­peč­nosti ko­mu­ni­ká­cie Karolom Nemogom.

V oblasti vývoja nových technológií prichádza zlom v podobe kvantových počítačov. Ukrýva sa však v nich aj reálna hrozba, ktorá spočíva v ich schopnosti prelomiť doterajšie šifrovanie. Dnes používané algoritmy chrániace naše údaje, informácie a peniaze sú preto nesmierne zraniteľné. Výskumníci však už vyvinuli nové tzv. postkvantové šifrovacie algoritmy, ktoré majú odolať aj počítačom budúcnosti a apelujú na to, aby ich kompetentné orgány začali čo najskôr používať.

Pretože niektoré tajomstvá by mali ostať tajomstvami aj o desiatky rokov…

Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás!


Spracovala: Katarína Gáliková.

Grafika: Natália Feriančeková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *