Kategórie
Veda

Svoj sviatok oslavujú i včely

Aká je úloha opeľovačov v kra­ji­ne a čo ich ohro­zu­je?

Včela na kvete
Včela na kvete.
Zdroj foto: Shutterstock 307000682 (1987258066).

Svetový deň včiel sa oslavuje 20. mája, v deň na­ro­de­nín jed­ného zo za­kla­da­te­ľov mo­der­ného vče­lárstva Antona Janšu. Zmyslom je upo­zor­niť na dô­le­ži­tosť ope­ľo­va­čov pre našu planétu. Od ne­pa­mäti vní­ma­me včely ako jeden z naj­uži­toč­nej­ších hmyzích druhov. Aká je ich rola v poľ­no­hospo­dár­skej krajine a ako ich ohro­zujú insek­ti­cídy? Článok Včela – otrá­vený, ale nie otravný hmyz vyšiel v A Magazíne, ofi­ciál­nom štvrť­roč­níku Aka­dé­mie vied ČR.

Celý článok si môžete prečítať na stránke Aka­dé­mie vied ČR pod názvom Svůj svátek slaví i včely. Jaká je role opylovačů v krajině a co je ohrožuje? z 20. 5. 2024 v rubrike Věda a výzkum – Bio­lo­gicko-eko­lo­gické vědy.


Autorka: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *