Kategórie
Tlačové správy

Užite si Noc netopierov v ZOO Bratislava

Započúvajte sa do zvukov noci. Už v piatok 29. septembra sa v ZOO Bratislava v spolupráci so ZO SZOPK Miniopterus koná v poradí 18. ročník Noci netopierov. Súčasťou jedinečného večerného podujatia bude počúvanie zvukov týchto tajuplných nočných tvorov pomocou ultrazvukových prístrojov.

ZOO Bratislava

Noc netopierov začína o 19.00 h zrazom účastníkov pred vstupom do zoo. Obsahom podujatia je prednáška prírodovedcov Blanky a Romana Lehotských zo ZO SZOPK Miniopterus, ktorí priblížia život netopierov, spôsob ako zimujú, priebeh monitoringu a sčítavania jedincov. Dozviete sa, ako môžete pomôcť netopierom vo voľnej prírode a budete mať príležitosť pozorovať aj živé jedince.

Netopier
Netopier.

„Európsku noc netopierov (ENN) vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Cieľom podujatia je propagácia ochrany netopierov u širokej verejnosti. Každoročne sa vo viac ako 30 štátoch konajú rôzne prednášky, výstavy, ukážky výskumu netopierov a ďalšie aktivity približujúce ľuďom život netopierov,“ vysvetľuje Blanka Lehotská zo ZO SZOPK MINIOPTERUS.

Na Slovensku sa v súčasnosti vyskytuje 28 druhov netopierov. Všetky druhy sú zákonom chránené, vrátane lokalít, v ktorých sa vyskytujú. Súčasťou našej fauny sú len hmyzožravé netopiere. Jedinec dokáže za noc skonzumovať takmer 3 000 komárov či iného hmyzu, čo tvorí približne jednu tretinu jeho hmotnosti. Ak nájdete zraneného alebo slabého netopiera, odporúča sa kontaktovať príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, Spoločnosť pre ochranu netopierov, prípadne odbor životného prostredia na príslušnom okresnom úrade.

Najmladším druhom objaveným na Slovensku je večernica južná (Pipistrellus kuhlii). Tento druh bol objavený na našom území v roku 2006 v Nitre, neskôr sa objavil aj v Michalovciach a v Bratislave.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *