Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň kávy pripomína, že budúcnosť kávy závisí od zlepšenia pracovných a životných podmienok jej pestovateľov

Spravodlivé ceny pre pestovateľov kávy sú pre budúcnosť kávy nevyhnutné.

Bratislava/Praha – Prvý október je podľa Medzinárodnej organizácie pre kávu (Inter­national Coffee Orga­nisation) Medzi­ná­rodným dňom kávy. Tento deň tradične slúži okrem iného na to, aby sa naša pozornosť obrátila k pracovným a životným podmienkam tých, ktorí kávu pestujú. Tí bojujú dlhodobo s nízkymi cenami, rastúcimi nákladmi na pestovanie, neistotou dobrého zberu a negatívnymi vplyvmi klimatickej zmeny.

Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje dnešnej doby. Viac než polovica Čechov pije denne dve až tri šálky kávy. Povedomie o pestovaní kávy a problémoch, s ktorými dnes pesto­va­telia bojujú, však už také rozšírené nie je.

Najviac kávy sa vypestuje v Brazílii, Vietname a Kolumbii. Kávovník vyžaduje špecifické podmienky pre svoj rast a zmena klímy vo forme nárastu priemerných ročných teplôt a zni­ču­júcich dažďov, alebo naopak sucha, mu veľmi škodia. Klíma sa mení rýchlejšie, než aká je schopnosť rastliny sa prispôsobiť. Vyššie teploty a zničujúce dažde vedú k zníženiu produkcie, šíreniu škodcov alebo plesňových ochorení. Podľa štúdie vedcov z Zürišskej univerzity aplikovaných vied dôjde v dôsledku toho do roku 2050 k úbytku vhodných plôch na pestovanie kávy arabiky v Brazílii, Indonézii, Vietname a Kolumbii približne o polovicu.

Pestovatelia nezarábajú toľko, aby pokryli svoje náklady

Mnohí pestovatelia dostávajú za kávu menej, než koľko stojí jej pestovanie a zber. A v ostatných rokoch s infláciou došlo ešte k zhoršeniu. Vyššie náklady sa, samozrejme, dotýkajú aj výkupcov, pražiarní a značiek kávy, rovnako ako všetkých ostatných firiem. Ale pesto­va­telia skrátka nemajú marže, ktoré by mohli znížiť.

„Situácia, v ktorej sa pestovatelia kávy nachádzajú v dôsledku finančných problémov a kli­ma­tickej zmeny, je neudržateľná, a úprimne povedané, ohrozuje celú budúcnosť kávy.“

Toto dôrazné varovanie Silvie Gonzalezovej, manažérky nikaragujského výrobcu fairtradovej kávy UCA Miraflor, je pohľadom rôznych pestovateľov kávy po celom svete.

Podľa dostupných údajov produkujú drobní pestovatelia 60 % svetovej produkcie kávy, avšak takmer polovica z nich žije v chudobe, takmer štvrtina z nich v extrémnej.

Spravodlivejšie ceny pre pestovateľov fairtradovej kávy

V reakcii na výzvy, ktorým čelia pestovatelia kávy, vrátane rastúcich nákladov a nutnosti prispôsobiť sa rýchlo sa meniacej klíme, zvýšil Fairtrade od augusta tohto roku minimálnu výkupnú cenu kávy o 19 % a 29 % pri káve robusta a arabica s fairtradovou certifikáciou. Toto zvýšenie ceny poskytuje záchrannú sieť proti kolísaniu cien a približuje pestovateľov k získaniu dôstojnej mzdy. Štúdie ukázali, že pestovateľom zvyčajne ostáva približne 1 % z malo­obchodnej ceny kávy, čo pri šálke kávy za 4 $ predstavuje približne 0,04 $ na šálku (teda približne 0,04 € alebo 90 českých halierov). Zvýšenie mini­málnej výkupnej ceny túto situáciu zlepší aspoň pre pesto­va­teľov zapojených do systému Fairtrade.

Fairtradová káva rečou faktov a čísel

Prvá fairtradová káva bola predaná v roku 1973 v Holandsku a pochádzala od pestovateľov z Guatemaly. Teraz celosvetová sieť Fairtrade zahŕňa takmer 900 000 certi­fi­ko­vaných pesto­va­teľov kávy vo viac než 660 pesto­va­teľských orga­ni­zá­ciách v 31 krajinách.

Okrem podpory v podobe fairtradovej minimálnej ceny dostávajú certifikovaní fairtradoví pestovatelia aj fairtradový príplatok – dodatočné financie, ktoré investujú do projektov zameraných na zlepšenie produktivity a kvality, adaptáciu na klimatickú zmenu, budovanie infra­štruk­túry a základných komunitných služieb, ktoré sami pestovatelia a ich organizácie označia za prioritné. Od roku 2017 získali organizácie fairtradových pestovateľov kávy príplatok vo výške viac než 400 miliónov eur.

Na Slovensku sa fairtradovej kávy, ktorá je akousi vlajkovou loďou Fairtrade, minulého roku predalo 473 ton, teda o 16 % menej než v roku 2021. Vo vzťahu k celkovej spotrebe kávy v SR, ktorú udáva Štatistický úrad SR (2,8 kg na osobu a rok), je podiel fairtradovej kávy 2,5 % (oproti 3 % v roku 2021). Medzi najväčších predajcov fairtradovej kávy v SR patria Tchibo, OMV Slovenská republika v rámci konceptu Viva café a spoločnosť Miko káva. Fairtradovú kávu však ponúka aj celý rad kaviarní a lokálnych pražiarní, napríklad pražiareň Cafezia.

Foto: (Stanislav Komínek.)

Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA
Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA.
Kávovník
Kávovník.
Kávové zrnká
Kávové zrnká.
Zber kávy (Maria Clementina Blanco z družstva ASOPROSIERRA)
Zber kávy (Maria Clementina Blanco z družstva ASOPROSIERRA).
Kávovník
Kávovník.
Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA
Carlos Julio z fairtradového kolumbijského družstva COOAGRONEVADA.
Remechio Serrano z družstva COOAGRONEVADA suší kávu
Remechio Serrano z družstva COOAGRONEVADA suší kávu.
Vrecia na kávu (Kostarika)
Vrecia na kávu (Kostarika).
Vrecia s kávou
Vrecia s kávou.

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., je platformou organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú etikou obchodu, globálnym rozvojom, udržateľnou spotrebou, ochranou životného prostredia a ľudských práv.

Už od roku 2004 pracujeme na zvyšovaní informovanosti o princípoch a zmysle systému Fairtrade®. Na Slovensku a v Česku zastupujeme globálnu organizáciu Fairtrade International, sme garantom vysokej kvality a dôveryhodnosti ochrannej známky FAIRTRADE®. Monitorujeme slovenský a český trh s fairtradovými výrobkami a podporou uvedomelej spotreby pomáhame k tomu, aby sa fairtradové výrobky v čo najvyššej miere dostávali do obchodnej siete v Česku a na Slovensku.

Autor: Mgr. Lukáš Novák, konzultant LITIGO COMMUNICATIONS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *