Kategórie
O politike

V boji proti dezinformáciám stojíme doma bezbranní

Práve som si prečítal, že vláda ukončila zmluvu so spo­loč­nosťou Gerulata Technologies. Je to špičková slo­ven­ská spo­loč­nosť, ktorá sa venuje mo­ni­to­ro­va­niu dezin­for­má­cií a infor­mačnej bez­peč­nosti.

Vladimír Bilčík
Vladimír Bilčík, europoslanec (EPP).

V čase, keď sa šírenie dezinformácií stalo jedným z hlavných problémov nielen Slo­ven­ska, ale aj sveta, je to veľmi zne­po­ko­ji­vá správa.

Dlhodobo sme terčom ruskej propagandy, pod útokom sú aj slo­ven­ské mienko­tvorné mas­mé­diá. Aktuálne pre­bieha aj boj o ne­zá­vislú podobu spra­vo­daj­stva Markízy.

Mám veľké obavy, kam toto môže spieť. V boji proti de­zin­for­má­ciám budeme čoskoro stáť bez­branní. O to dô­le­ži­tej­šie je ísť voliť v európskych voľbách. Už budúci týždeň, v so­botu 8. júna.

Európsky parlament nám v tomto môže veľmi pomôcť. Je však kľúčové, aby tam boli zvolení ľudia, ktorým na in­for­mač­nej bez­pe­čnosti záleží.


Štvrtok 30. mája 2024.

Autor: Vladimír Bilčík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *