Kategórie
Tlačové správy

Voľby prezidenta SR v roku 2024

Výsledky z 2. kola.

Voľby prezidenta SR v roku 2024 (2. kolo)

Peter Pellegrini bol zvolený za pre­zi­den­ta Slo­ven­skej re­publi­ky. Získal 1 409 255 platných hlasov, čo je 53,12% podiel.

Ivan Korčok získal 1 243 709 platných hlasov, čo je 46,87% podiel.

V 2. kole volieb sa 6. apríla 2024 zo 4 368 697 za­pí­sa­ných vo­li­čov [1] zú­častni­lo 2 671 279 voličov [2], čo je 61,14% účasť.

V roku 1999 bola účasť voličov v 2. kole 75,45 %. V roku 2024 bola účasť voličov v 2. kole 61,14 %, a teda 2. naj­po­čet­nej­šia v no­vo­do­bej histórii.


[1] – počet voličov zapísaných v zozna­moch voličov.

[2] – počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hla­so­va­ní.

Zdroj: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *