Kategórie
Humanistická pomoc

Deň s Nadáciou Markíza

Zapojte sa do verejnej zbierky.

Deň s Nadáciou Markíza
Deň s Nadáciou Markíza.

Aj zdanlivo drobné problémy dokážu v detskej duši narásť do veľ­kých rozmerov. Keď však spojíme sily, s od­bor­níkmi na du­ševné zdravie to môžeme napraviť.

Do zbierky sa môžete zapojiť počas celého dňa až do pol­noci 7. de­cem­bra 2023 prostred­níc­tvom SMS zaslanej v tvare:

DMS (medzera) NADACIAMARKIZA na číslo 877 (v sieti všetkých ope­rá­to­rov, pričom cena jednej SMS je 5 eur). Zbierka je registrovaná MV SR a re­a­li­zo­va­ná prostred­níc­tvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

Alebo ľubovoľným finančným príspevkom priamo na číslo účtu verejnej zbierky:

SK57 1111 0000 0003 3322 2023

Jednoduchým darovaním online priamo cez darovací formulár.

Ďakujeme, že s nami pomáhate tým, ktorí si sami pomôcť nedo­kážu. Viac in­for­má­cií náj­dete na stránke Nadácie Markíza.

Pozri: Facebook.


Autor: Nadácia Markíza.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *