Kategórie
Humanizmus

O krok vpred vďaka Nadácii SPP

Nadácia SPP otvára nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením.

O krok vpred vďaka Nadácii SPP

Z celkovej čiastky 60 000 eur môžu žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu až do výšky 1 000 eur. Žiadosti o príspevky, ktoré sa predkladajú iba elektronickou formou, je potrebné zasielať najneskôr do polnoci 20. novembra 2022.

„Pomocou našich programov sa v Nadácii SPP snažíme prispieť ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, dlhodobo chorých a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci grantového programu ‚O krok vpred‘ preto podporíme aktivity, ktoré im môžu pomôcť cítiť sa lepšie. Program je určený na podporu jednotlivcov postihnutých rôznymi neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA a pacienti po cievnej mozgovej príhode. Program je určený pre jednotlivcov – fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku a tento rok v programe po prvýkrát podporíme aj ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny ktorí majú udelené dočasné útočisko. V snahe zefektívniť našu pomoc, otvárame ďalší ročník ‚O krok vpred‘ opäť v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA,“ priblížila nový ročník grantového programu Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Príspevok sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod. Jednotlivé predložené projekty a žiadosti musia spĺňať stanovené kritériá a podmienky grantu. Žiadosť o finančný príspevok sa podávaprostredníctvom elektronického formulára, ktorý je žiadateľom k dispozícii na stránke Nadácie SPP.

Žiadosti o príspevok z grantu môžu zasielať jednotlivci alebo aj rodičia detí, ktoré bojujú s rôznymi zdravotnými problémami.

„Teší nás, že sa Nadácia SPP rozhodla s nami spolupracovať. Prostredníctvom partnerov poskytujúcich rehabilitačnú starostlivosť pomôžeme zabezpečiť aspoň časť potrebnej zdravotnej starostlivosti úspešným žiadateľom prakticky po celom Slovensku,“ dodáva predsedníčka občianskeho združenia APPA Miriam Juhanesovičová.

„Všetky predložené žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov Nadácie SPP a odborníkov na oblasť pomoci postihnutým, do 4. decembra 2022. Žiadosti budú posudzované po stránke prínosov pre ľudí so zdravotným postihnutím, miery pomoci vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením, ale aj s ohľadom na reálnosť technického a finančného zabezpečenia jednotlivých aktivít,“ spresňuje správkyňa Nadácie SPP.

Žiadatelia v rámci elektronického formulára vypĺňajú základné údaje o sebe, detailný popis situácie, rodinný príjem, požadovanú sumu podpory a nemali by zabudnúť ani na výber konkrétneho rehabilitačného strediska. Zoznam úspešných žiadateľov bude následne uverejnený na webovej stránke Nadácie SPP 5. decembra 2022.

Bližšie informácie o grante „O krok vpred“ nájdu záujemcovia na stránke Nadácie SPP.

Všeobecné otázky týkajúce sa posúdenia vhodnosti pacienta/pacientky uchádzajúceho sa o rehabilitačný pobyt poskytne koordinátorka projektov z Asociácie pomoci postihnutým – APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová, (+421 905 991 901, chmelarova@appa.sk). Otázky týkajúce sa vypĺňania žiadostí o finančný príspevok v systéme e-grant poskytne projektová manažérka Nadácie SPP: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. (+421 907 987 981, bea@nadaciaspp.sk).


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *