Kategórie
Zošity humanistov

Bruselská deklarácia

My, ľud Európy, týmto činom potvrdzu­jeme naše spo­ločné hod­noty. Nie sú za­lo­žené na ne­ja­kej oso­bit­nej kul­túre alebo tra­dícii, ale na všet­kých kul­tú­rach, ktoré vytvo­rili modernú Európu.

Kategórie
Humanizmus

V roku 2024 sa valné zhromaždenie uskutoční v Singapure

V spolupráci s orga­ni­zá­ciou The Humanist Society (Singapore).

Kategórie
Humanizmus

Svetový deň humanistov

World Humanist Day.

Kategórie
Humanizmus

Ján Čegiň požaduje od ateistov, aby obhajovali svoj postoj k teizmu

Lenže ateisti sa nemusia obhajovať, bremeno totiž leží na pleciach teistov. Tí tvrdia čosi nezvyčajné o existencii bohov.

Kategórie
Humanizmus

Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov

Katolíci odhodili svojho boha z trónu a posadili na jeho miesto moc, peniaze, sex a jedlo.

Kategórie
Humanizmus

Vyhlásenie Medzinárodných humanistov k útoku na redakciu Charlie Hebdo

Organizácia Medzinárodní humanisti (Humanists International; v roku 2015 ešte pod názvom Medzinárodná humanistická a etická únia, International Humanist and Ethical Union, skratka IHEU) je týmto útokom zdesená a hlboko zarmútená.

Kategórie
Humanizmus

Svetový deň humanistov

21. jún.

Kategórie
Humanizmus Osobné

Ako to vidia humanisti

Dotazník.

Kategórie
Humanizmus

Deklarácia moderného humanizmu

Deklaráciu moderného humanizmu známu aj ako „Amsterdamská deklarácia 2022“ vyhlásilo Valné zhromaždenie Medzinárodných humanistov (Humanists International) v Glasgowe 5. júna 2022. Schválené znenie nahradzuje znenie Amsterdamskej deklarácie z roku 2002.

Kategórie
Humanizmus

Humanista a bezbožník

Nie je to to isté!