Kategórie
Humanizmus

Humanista a bezbožník

Nie je to to isté!

Slovenský jazyk pozná viacero slov s blízkym alebo podobným významom. Často sa stáva, že slová ľudí pletú alebo pomýlia.

Napríklad slovo bezbožník. [1]

Synonymický slovník slovenčiny ponúka pre výraz bezbožník významovo blízke slová ateista a naničhodník.

Slovník slovenského jazyka ponúka pre slovo bezbožník tieto podobné významové slová: bohaprázdny človek, neznaboh, (prenesene) lotor, ničomník.

Ako príklad uvádzajú v slovníku vetu od Fraňa Kráľa:

„Pán farár kázal o mladých zlodejoch a bezbožníkoch.“

Z pohľadu nábožného človeka je v pejoratívnom význame slovo bezbožník uvedené v Synonymickom slovníku slovenčiny pri slove ateista (stúpenec ateizmu). [2]

Takže tu máme protirečenie. Raz je bezbožník nemorálny človek, inokedy je bezbožník aj morálny ateista.

emotikon

Humanista má humanistický svetonázor, a ten je nenábožensky. Touto nenáboženskosťou sa odlišuje od náboženských (teistických) svetonázorov, napríklad od judaizmu, kresťanstva a islamu.

Humanists International (Medzinárodní humanisti; predtým s názvom Medzinárodná humanistická a etická únia) definujú humanistický svetonázor takto: [3]

„Humanizmus je demokratický a etický svetonázor, ktorého vyznaním je zásada, že ľudské bytosti majú právo a zodpovednosť utvárať si svoj vlastný život a dávať mu zmysel, usiluje sa o formovanie humánnejšej spoločnosti na základe etiky budovanej na ľudských a iných prirodzených hodnotách, v duchu rozumu a slobody skúmania, prostredníctvom ľudských schopností. Tento svetonázor nie je teistický a neprijíma pohľad, ktorý vidí v skutočnosti nadprirodzenosť.“

Z tohto krátkeho úvodu o humanizme je zrejmé, že humanista, ako neteista, nie je to isté ako bezbožník – v prenesenom význame lotor alebo ničomník.

Chcem povedať, že z toho, ako je napísaná vyššie veta od farára, sa nedá zistiť, aký má nejaký bezbožník svetonázor. Môže to byť ako žid, kresťan, tak i moslim. A možno aj ateista. Alebo ktokoľvek iný.

Jednoducho, ako nájdeme medzi kresťanmi zlodejov, rovnako ich môžeme nájsť aj medzi ateistami alebo humanistami. Rovnako ako dokáže nejaký kresťan alebo moslim klamať, môže klamať aj humanista. Kresťan sa môže v čomsi mýliť, moslim sa môže v čomsi mýliť, i humanista sa môže v čomsi mýliť.

Ako majú kresťania alebo moslimovia vypracované vlastné morálne zásady, určité pravidlá správania, tak i humanisti majú svoje humanistické zásady.

Zásady sú ako návod, nezaručujú, že sa vždy dodržia. Napríklad hneď prvá humanistická zásada:

„Nezabíjaj iné ľudské bytosti.“

V čase vojny to bude zrejme aj zároveň prvá zásada, ktorú humanista poruší. Alebo odmietne bojovať? Nechá sa zabiť? Okolnosti určia, ako sa nakoniec rozhodne.

Chcem poukázať na to, aby si ľudia nezamieňali slovo bezbožník s humanistom.

Humanista z pohľadu nábožného človeka neverí v bohov, čiže je neveriaci, lebo má taký neteistický svetonázor. Nábožný človek (veriaci) môže preto v humanistovi vidieť bezbožníka, ale len v tom slovnom spojení, že „neverí v existenciu bohov“. A keď ľudia kradnú, zrejme to, či je zlodej kresťan alebo moslim, alebo človek s iným svetonázorom, má najmenší vplyv na rozhodovanie zlodeja. Jednoducho kradne z nejakých konkrétnych dôvodov, a nie z dôvodu svetonázoru.

Takže, keď nabudúce budete niekde počuť o zlodejoch a bezbožníkoch, uvedomte si, že neviete, či kradli kresťania alebo niekto iný. Zlodej bezbožník môže byť aj menej nábožný (veriaci) zlodej.


Vysvetlivky:

[1] Pravidlá slovenského pravopisu

bezbožník; bezbožnica; bezbožnícky

Synonymický slovník slovenčiny

ateista – stúpenec ateizmu; neverec; neveriaci; bezverec: byť presvedčeným ateistom; obyčajne pejoratívne bezbožník (z hľadiska veriaceho [teistu]); expresívne pohan; expresívne bohaprázdnik (Timrava); hovorovo expresívne: neznaboh; neznajboh

bezbožník 1. pozri ateista 2. pozri naničhodník

naničhodník pejoratívne naničhodný človek (často v nadávkach); pejoratívne ničomník; podliak; pejoratívne zriedkavo podlina (Jesenský); oplan; expresívne lump; lumpák; darebák; mizerák; paskuda; paskudník; lotor; mrcha; mrchavec; mršina; neosožník; žobrák; bezbožník; špina; špinavec; ledačina; ledačo; lapikurkár; pohan; planina; pliaga; pekný vták; zgerba; hovorovo expresívne anciáš; trocha pejoratívne lapaj; lagan; pejoratívne niktoš; mamľas; obšivkár; šklban; pľuha; pľuhák; pľuhavec; pľuhavník; všivák; galgan; bitang; smrad; hnusoba; hnusák; hnusota; hnusnák; hovorovo pejoratívne vagabund; papľuh; gauner; nepodarenec; nevydarenec; nepodarok; nezdarník; pejoratívne zriedkavo nezdarenec; knižne nehodník; hrubo sviňa; kurva

Slovník slovenského jazyka

bezbožník – bezbožný, bohaprázdny človek, neznaboh

Prenesene lotor, ničomník, naničhodník: „Pán farár kázal o mladých zlodejoch a bezbožníkoch. (Fraňo Kráľ);
„…ako ju ten bezbožník pokazil (Král.);
bezbožnica;
bezbožnícky príd. i prísl.: neznajboh bezbožnícky (Heč.)

[2] Synonymický slovník slovenčiny

nábožný 1. vyznávajúci vieru v boha, riadiaci sa zásadami viery, náboženstva (opakom je bezbožný)

veriaci – ktorý je presvedčený o existencii boha (opakom je neveriaci); knižne religiózny: veriaci, religiózny človek
pozri aj nábožný

teizmus – idealistický náhľad uznávajúci osobnú existenciu boha a jeho zasahovanie do sveta

[3] 1. Introduction

1.1. The name of the organization is Humanists International

1.2. “Humanism is a democratic and ethical life stance that affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their own lives. It stands for the building of a more humane society through an ethics based on human and other natural values in a spirit of reason and free inquiry through human capabilities. It is not theistic, and it does not accept supernatural views of reality.”

Pozri aj článok Prečo humanizmus?, ktorého autorom je Levi Fragell


Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Humanista a bezbožník”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *