Kategórie
Tlačové správy

4. ročník medzigeneračného festivalu OLD’S COOL Bratislava 2021

Občianske združenie Zrejme pripravilo napriek náročnému pandemickému obdobiu 4. ročník medzigeneračného festivalu OLD´S COOL Bratislava.

Kategórie
Tlačové správy

Strach z očkovania u Slovákov prevažuje nad solidaritou s najzraniteľnejšími

Podľa dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najnižšou mierou zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19. Zároveň takmer polovica obyvateľov neprejavuje o očkovanie záujem. Výsledky najnovšej štúdie kolektívu vedkýň z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) naznačujú, že dôvodom nízkej zaočkovanosti Slovákov a Sloveniek je ich zvýšený strach z vakcíny a bezmocnosť pri hodnotení jej bezpečnosti. Tieto pocity dokonca prevažujú aj nad ochotou solidárne ochrániť ostatných ľudí vo svojom okolí.

Kategórie
Osobné

Jeden vtip na tému COVID-19

Ona ho nespoznala.

Kategórie
Tlačové správy

Ako pandémia COVID-19 ovplyvnila sčítanie obyvateľov domov a bytov na celom svete

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v referenčnom roku 2020/2021 konalo súbežne na celom svete, bolo poznačené pandémiou COVID-19.

Kategórie
Tlačové správy

Zákon o životných partnerstvách

Hnutie Progresívne Slovensko pred PRIDE Košice predstavili návrh zákona o životných partnerstvách.

Kategórie
Tlačové správy

Na projekty mimovládnych organizácií z regiónov ide dotácia 1,1 milióna eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podporí projekty mimovládnych organizácii venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur. Podporu až do výšky 50-tisíc eur získali napríklad projekty regionálneho cestovného ruchu, rôzne aktivity na podporu ekológie, dobrovoľníctva, vzdelávania ale aj kultúry či na záchranu pamiatok. Spomínaným a ďalším cieľom sa venuje 33 projektov mimovládnych organizácií, ktoré uspeli v jarnej výzve MIRRI na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.

Kategórie
Tlačové správy

Očkovacia lotéria je nešťastná a diskriminačná

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k očkovacej lotérii.

Kategórie
Tlačové správy

Tváre aktivizmu: študentské hnutie Z lavíc do ulíc

„Najskôr sme sa báli. Neskôr sme však prišli k záveru, že celková myšlienka protestu je dôležitejšia, takže sme išli do toho,“ hovorí Karolína Blunárová, prváčka na univerzite v Brne.

Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme zvýhodnenia pre očkovaných učiteľov

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k podpore očkovania učiteľov a zamestnancov škôl.

Kategórie
Tlačové správy

Transparentné výberové konania aj na šéfa plavárne a bytového podniku v Petržalke

V Petržalke sa už transparentne vybrala nová riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalka a v tomto móde chceme aj pokračovať. Ďalšími organizáciami, kde si ako poslanci chceme vypočuť rôzne vízie napredovania týchto organizácií sú Športové zariadenia Petržalky a Bytový podnik Petržalka. Obe organizácie nakladajú s výrazným objemom petržalských peňazí, takže transparentné výberové konanie a vypočutie si vízií rozvoja v rámci zmenenej spoločenskej situácie vzhľadom na COVID-19 je viac než žiaduce. Výberové konania bude pripravovať kancelária starostu Petržalky a mali by byť vyhlásené v priebehu septembra tohto roka.