Kategórie
Osobné

Peter je skala

Matúš 16, 18:

Kategórie
Osobné

Teologické okienko I.

Ako mám rozumieť jednej vete z biblie: List Rimanom 4, 5?