Kategórie
Osobné

Judas Priest a Saxon v Bratislave

21. 7. 2022 – NTC Aréna.

Kategórie
Osobné

Súboj titanov (20)

Metallica verzus A TRIBO verzus Kfir Ochaion.

Kategórie
Tlačové správy

Cirque du Soleil v Bratislave

Svetoznáme zoskupenie Cirque du Soleil sa vracia v plnej sile.

Kategórie
Tlačové správy

Umelá inteligencia v zdravotníctve?

Áno, ale…

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA pre znevýhodnené skupiny ľudí

V grantovom programe OPORA od Nadácie SPP môžu žiadať o podporu mimovládne, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie, či špeciálne školy, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života znevýhodnených osôb a aktivizácia potenciálu ich ďalšieho rozvoja, prostredníctvom Individuálnych plánov rozvoja.

Kategórie
Tlačové správy

SAV hľadá kastelána/kastelánku pre Smolenický zámok

Slovenská akadémia vied (SAV) vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Kongresového centra SAV Smolenice. Smolenický zámok s priľahlým parkom je najreprezentatívnejším objektom vo vlastníctve akadémie. SAV hľadá skúseného manažéra/ku, ktorý naplno využije jeho kongresový, ale aj turistický potenciál. Uzávierka prijímania žiadostí o zaradenie do výberového konania je 25. apríla 2022.

Kategórie
Tlačové správy

100 a viacroční obyvatelia SR

V Slovenskej republike žije na základe SODB 2021 401 obyvateľov nad 100 rokov.

Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň Rómov – 8. apríl

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov.

Kategórie
Tlačové správy

Osem komunít bude sadiť budúcnosť na jar

Program teraz hľadá i návrhy na jesenné výsadbové projekty.

Kategórie
Tlačové správy

Strach a pocit spolupatričnosti prispievajú k prosociálnemu správaniu počas pandémie

Klasická psychologická teória hovorí, že keď sú ľudia v ohrození, buď bojujú, alebo utekajú.