Kategórie
Tlačové správy

Základná škola I. Bukovčana ukazuje pozitívne výsledky 10-ročného inovatívneho prístupu k výučbe nemčiny

 • Koncept rozšírenej výučby nemčiny bol na škole spustený v roku 2012 vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia
 • Počas 10 rokov vyčlenila Nadácia Volkswagen Slovakia na inovatívnu výučbu nemeckého jazyka viac ako 1 000 000 eur
 • Možnosť rozšírenej výučby nemčiny získalo už 1 375 žiakov
Kategórie
Tlačové správy

Štyri najaktuálnejšie potreby slovenských škôl na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

 • Stále viac základných škôl na Slovensku chce poskytovať vzdelávanie pre všetky deti bez rozdielu, no chýbajú im zdroje pre zabezpečenie udržateľnej inklúzie.
 • Nadácia Volkswagen Slovakia vyhodnotila žiadosti škôl o finančnú podporu z grantového programu Naša inkluzívna škola, z ktorých identifikovala najaktuálnejšie potreby škôl na ich ceste za inkluzívnym vzdelávaním.
 • Finančnú podporu v rámci 2. ročníka programu Naša inkluzívna škola získali ďalšie základné školy, v Lučenci a Bytči.
Kategórie
Humanizmus

Viac ako 500 detí z Ukrajiny navštevuje letné tábory spolu so slovenskými deťmi vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

 • Nadácia Volkswagen Slovakia v grantovej výzve Inklúzia pre deti z Ukrajiny vyčlenila 15 000 eur s cieľom pomôcť deťom z Ukrajiny začleniť sa do spoločnosti
 • Ďalších 5 000 eur dostalo OZ Domka – Združenie saleziánskej mládeže, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávacie aktivity počas leta pre deti zo zariadenia v Gabčíkove
 • Prostredníctvom troch podporených projektov môže zažiť šťastnejšie leto viac ako 500 ukrajinských detí
Kategórie
Tlačové správy

Nadácia Volkswagen Slovakia predstavila prvú inkluzívnu školu z grantového programu Naša inkluzívna škola

 • Základná škola Drábova 3 v Košiciach získala 100 000 eur od Nadácie Volkswagen Slovakia v prvom ročníku grantového programu Naša inkluzívna škola
 • Finančný grant bol použitý na úpravu priestorov, materiálové vybavenie a kvalifikáciu pedagógov
 • Aktuálne je otvorená výzva druhého ročníka, v rámci ktorej sa o finančnú podporu 100 000 eur môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska
Kategórie
Humanizmus

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí aj tento rok inkluzívne vzdelávanie sumou 200 000 eur

 • Nadácia Volkswagen Slovakia otvára druhý ročník grantového programu „Naša inkluzívna škola“
 • Cieľom je podporiť premenu základných škôl na inkluzívne školy, ktoré umožňujú vzdelávať všetky deti bez rozdielu
 • Z prijatých žiadostí budú vybrané dve základné školy, ktoré získajú grant v celkovej výške 200 000 eur
Kategórie
Tlačové správy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyčlenila na pomoc Ukrajine štvrť milióna eur, pomáha aj priamo na hranici

 • Systematická a udržateľná pomoc pre ľudí z Ukrajiny
 • Angažovaní zamestnanci dobrovoľne pracujú priamo na hranici
 • Pomocná ruka pre mimovládne neziskové organizácie
Kategórie
Tlačové správy

Slovenské rodiny pomohli cez projekt MafU už viac ako 400 ukrajinským rodinám

Od začiatku vojny na Ukrajine prešlo východnou hranicou Slovenska vyše 300 tisíc Ukrajincov a Ukrajiniek.