Kategórie
Tlačové správy

Nadácia Volkswagen Slovakia predstavila prvú inkluzívnu školu z grantového programu Naša inkluzívna škola

 • Základná škola Drábova 3 v Košiciach získala 100 000 eur od Nadácie Volkswagen Slovakia v prvom ročníku grantového programu Naša inkluzívna škola
 • Finančný grant bol použitý na úpravu priestorov, materiálové vybavenie a kvalifikáciu pedagógov
 • Aktuálne je otvorená výzva druhého ročníka, v rámci ktorej sa o finančnú podporu 100 000 eur môžu uchádzať základné školy z celého Slovenska
Kategórie
Humanizmus

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí aj tento rok inkluzívne vzdelávanie sumou 200 000 eur

 • Nadácia Volkswagen Slovakia otvára druhý ročník grantového programu „Naša inkluzívna škola“
 • Cieľom je podporiť premenu základných škôl na inkluzívne školy, ktoré umožňujú vzdelávať všetky deti bez rozdielu
 • Z prijatých žiadostí budú vybrané dve základné školy, ktoré získajú grant v celkovej výške 200 000 eur
Kategórie
Tlačové správy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyčlenila na pomoc Ukrajine štvrť milióna eur, pomáha aj priamo na hranici

 • Systematická a udržateľná pomoc pre ľudí z Ukrajiny
 • Angažovaní zamestnanci dobrovoľne pracujú priamo na hranici
 • Pomocná ruka pre mimovládne neziskové organizácie
Kategórie
Humanizmus

Inkluzívne vzdelávanie vytvára priestor pre všetky deti

 • Nadácia Volkswagen Slovakia v diskusiách spojila expertov na inkluzívne vzdelávanie
 • Prax potvrdzuje, že inkluzívny prístup je prínosom pre všetky deti
 • Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Svetlana Síthová, považuje inklúziu za cieľ, ku ktorému sa spoločnosť musí dopracovať
Kategórie
Tlačové správy

Nadácia VW SK podporila druhý ročník úspešného projektu Chcem (sa) učiť nemčinu

 • Vzdelávanie v nemeckom jazyku podporila Nadácia VW SK už čiastkou viac ako 1,7 milióna €
 • Cieľom projektu Chcem (sa) učiť nemčinu je zvýšenie motivácie k štúdiu cudzieho jazyka
 • Do pilotného ročníka sa zapojilo viac ako 500 študentov a študentiek stredných a vysokých škôl z celého Slovenska
Kategórie
Humanizmus

Nadácia Volkswagen Slovakia prijíma žiadosti do 7. ročníka projektu S Nadáciou v pohybe

 • O získanie vozidla VW Transporter sa môžu uchádzať centrá pre deti rodiny, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj organizácie poskytujúcu terénnu sociálnu prácu
 • Cieľom je podporiť každodenné fungovanie zariadení i realizáciu pomoci v teréne
 • Výzva prebieha do 31. januára 2022
Kategórie
Humanizmus

Linky pomoci apelujú, aby ľudia nezostávali so svojimi ťažkosťami sami a kontaktovali blízkych, či odborníkov

 • Vianočné obdobie a záver roka bývajú pre mnoho ľudí spojené so zvýšenou stresovou záťažou

 • Odborníci zdôrazňujú význam pomoci, ktorá je dostupná nonstop, bezplatne, dôverne a anonymne

 • Linky pomoci zároveň potrebujú podporu, aby zvládli zvyšujúci sa nárast kontaktov, znásobený pandémiou

Kategórie
Tlačové správy

Dve základné školy získajú vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia grant 200 000 eur na podporu inkluzívneho vzdelávania

 • Pilotný ročník projektu Naša inkluzívna škola

 • Finančná podpora v celkovej výške 200-tisíc eur pre dve základné školy z Košíc a Levíc

 • Dostupnosť vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu

Kategórie
Tlačové správy

Okno ako dar

V starej budove SOU Lesníckeho neďaleko Prešova sa rozvíja nový projekt – Krajské centrum rómskej misie na Sigorde. Je súčasťou činnosti občianskeho združenia Horúci tím a pokračovaním veľkého diela Gréckokatolíckej rómskej misie, vďaka ktorej už mnoho Rómov zmenilo svoje životy. Títo Rómovia pomáhajú ako dobrovoľníci či zamestnanci pri budovaní miesta, ktoré má slúžiť ako oddychovo-vzdelávacie centrum pre ľudí z celého Slovenska. Výnimočné je, že do budovania Rómovia vkladajú aj kúsok svojho srdca.

Kategórie
Humanizmus

Podporme kampaň #BODKOCIARKA pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd 2021

Svetový deň prevencie samovrážd (10. 9.) je priestorom hovoriť o význame duševného zdravia, o možnostiach pomoci, ako aj prevencie. Pomoc naozaj existuje a spoločne s odborníkmi môžeme byť jej súčasťou my všetci. Pochopením a oporou pre svoje okolie i tým, že budeme búrať predsudky o duševnom zdraví a hľadaní pomoci. Pretože požiadať o pomoc je normálne a veľmi dôležité. Aj o tom je kampaň #BODKOCIARKA, ktorú aktuálne spúšťa OZ Ipčko.