Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Žilinskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

SODB 2021

Žilinský kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

Domy a byty v krajoch SR z pohľadu kvality bývania

 • V Žilinskom kraji bolo sčítaných 166 871 domov. Ide o druhý najvyšší počet spomedzi všetkých krajov SR. V percentuálnom vyjadrení je to 13,52 % zo všetkých domov na Slovensku.
 • V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 pribudlo v Žilinskom kraji 21 923 domov, čo predstavuje nárast o viac ako 15 %. Tento prírastok je tretí najvyšší spomedzi všetkých krajov. Spomedzi okresov zaznamenali najvyšší relatívny prírastok medzi cenzami okresy Žilina so 17,96 % (rozdiel 5 274 domov) a okres Čadca so 16,38 % (rozdiel 3 475 domov). Najnižší relatívny nárast v rovnakom období zaznamenal okres Tvrdošín 9,48 % (pribudlo 695 domov). V absolútnom počte pribudlo najmenej domov (545) v okrese Turčianske Teplice (nárast o 11,23 %).
 • Najviac zastúpeným typom domu v Žilinskom kraji boli rodinné domy s podielom 89,75 % (149 774). Bytové domy tvoria 4,93 % (8 222) zo všetkých domov kraja. Je to najnižší podiel spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Viac ako 90-percentný podiel majú rodinné domy v piatich okresoch Žilinského kraja: Námestovo (93,62 %), Čadca (93,44 %), Bytča (93,29 %), Tvrdošín (93,20 %) a Ružomberok (90,71 %). Podiel bytových domov je najvyšší v okresoch s najväčšími mestskými aglomeráciami: Martin (10,12 %; 1 799), Žilina (6,31 %; 2 184) a Liptovský Mikuláš (6,13 %; 1 185).
 • V Žilinskom kraji sa nachádza 271 885 bytov, čo predstavuje 12,16-percentný podiel na všetkých bytoch Slovenska. V rámci okresov Žilinského kraja je takmer štvrtina koncentrovaných v okrese Žilina (23,85 %; 64 825).
 • V rámci Slovenska má Žilinský kraj najvyšší podiel domov s drevenou konštrukciou. Nachádza sa tu až 42,85 % zo všetkých domov s týmto typom konštrukcie na Slovensku.
 • V šiestich obciach Žilinského kraja (necelé 2 % obcí kraja) je materiál drevenej konštrukcie domu dominantný a tvorí viac ako 50-percentný podiel nosných konštrukcií. Ide o obce Vyšná a Nižná Boca, Malé Borové, Huty, Dlhá nad Kysucou a legendárnu Zázrivú.
 • V okrese Žilina sa nachádza aj obľúbená obec Čičmany. Tu tvoria domy z dreva 47,48-percentný podiel. Domy sú známe svojou zachovalou ľudovou architektúrou. Práve táto drevená časť obce je Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a súčasťou pamiatkového fondu Slovenska.
 • V Žilinskom kraji je na vodovodnú prípojku napojených 160 416 domov (96,13 %). Je to tretí najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Spomedzi domov pripojených na vodovodnú prípojku ju má priamo v dome 67,67 % domov, čo je najnižší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Zvyšných 32,33 % domov s vodovodnou prípojkou ju má umiestnenú mimo domu. Všetky okresy Žilinského kraja majú viac ako 93 % domov pripojených na vodovodnú prípojku. Značná diferenciácia je v tom, či ju majú priamo v dome alebo mimo domu.
 • Vodovod je bežnou výbavou v bytoch Žilinského kraja. Podiel bytov Žilinského kraja zásobovaných vodou z vodovodu je 97,23 % (264 358). Vodovod v byte zo spoločného zdroja má 235 578 bytov (86,65 %), vodovod z vlastného zdroja v byte má 27 153 bytov (9,99 %) a vodovod mimo bytu 1 625 bytov (0,6 %). Bez vodovodu je v Žilinskom kraji 4 268 (1,57 %) bytov.
 • Splachovací záchod sa nachádza v 256 401 (94,3 %) bytoch Žilinského kraja. Na chodbe mimo bytu má prístup k splachovaciemu záchodu 4 526 bytov (1,66 %). Bez splachovacieho záchodu je 8 260 (3,04 %) bytov.
 • V obci Veľké Borové majú v rámci Žilinského kraja najvyšší podiel bytov bez vodovodu (34,72 %), bez splachovacieho záchoda (43,75 %) a bez vane alebo sprchovacieho kúta (42,36 %).
 • Viac ako polovica domov (51,47 %; 85 891) v Žilinskom kraji nemá napojenie na plynovú prípojku. Žilinský kraj má druhý najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky na Slovensku. Pripojených na plynovú prípojku je 79 337 domov (47,54 %). Z okresov je na tom najlepšie okres Žilina, kde je pripojených na plyn 74,76 % domov.
 • Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Žilinskom kraji bolo lokálne ústredné kúrenie (132 910; 48,88 %). Ústredným diaľkovým kúrením bolo vykurovaných 85 668 bytov (31,51 %). Samostatné vykurovacie teleso na kúrenie používa ako najčastejší zdroj tepla 34 290 bytov (12,61 %).
 • Najdominantnejším zdrojom energie používaným na vykurovanie v bytoch Žilinského kraja je pevné palivo (43,36 %; 117 896) Tento podiel je najvyšší v porovnaní so všetkými krajmi na Slovensku. Plyn využíva ako zdroj energie vykurovania len 107 867 bytov (39,37 %). Tento podiel je v porovnaní s ostatnými krajmi naopak najnižší.

Druhý najvyšší počet domov v SR

V Žilinskom kraji bolo sčítaných 166 871 domov. Ide o druhý najvyšší počet spomedzi všetkých krajov SR. V percentuálnom vyjadrení je to 13,52 % zo všetkých domov na Slovensku. Z celkového počtu domov v kraji ich je viac ako jedna pätina koncentrovaných v okrese Žilina (20,76 %; 34 638), nasledujú okresy Čadca (14,80 %; 24 692) a Liptovský Mikuláš (11,59 %; 19 346). Na porovnanie, najmenej domov bolo v okrese Turčianske Teplice (3,23 %; 5 397). V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 pribudlo v Žilinskom kraji 21 923 domov, čo predstavuje nárast o viac ako 15 %. Tento prírastok je tretí najvyšší spomedzi všetkých krajov. Spomedzi okresov zaznamenali najvyšší relatívny prírastok medzi cenzami okresy Žilina so 17,96 % (rozdiel 5 274 domov) a okres Čadca so 16,38 % (rozdiel 3 475 domov). Najnižší relatívny nárast v rovnakom období zaznamenal okres Tvrdošín 9,48 % (pribudlo 695 domov). V absolútnom počte pribudlo najmenej domov (545) v okrese Turčianske Teplice (nárast o 11,23 %).

Dominujú rodinné domy

Najviac zastúpeným typom domu v Žilinskom kraji boli rodinné domy s podielom 89,75 % (149 774). Bytové domy tvoria 4,93 % (8 222) zo všetkých domov kraja. Je to najnižší podiel spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Viac ako 90-percentný podiel majú rodinné domy v piatich okresoch Žilinského kraja: Námestovo (93,62 %), Čadca (93,44 %), Bytča (93,29 %), Tvrdošín (93,20 %) a Ružomberok (90,71 %). Podiel bytových domov je najvyšší v okresoch s najväčšími mestskými aglomeráciami: Martin (10,12 %; 1 799), Žilina (6,31 %; 2 184) a Liptovský Mikuláš (6,13 %; 1 185).

Bytov majú menej

V Žilinskom kraji sa nachádza 271 885 bytov, čo predstavuje 12,16-percentný podiel na všetkých bytoch Slovenska. V rámci okresov Žilinského kraja je takmer štvrtina koncentrovaných v okrese Žilina (23,85 %; 64 825), ďalšie v poradí nasledujú okresy Martin (14,42 %; 39 204) a Čadca (12,60 %; 34 265). Najmenej bytov v rámci kraja sa nachádza v okrese Turčianske Teplice (2,51 %; 6 824).

Od ostatného sčítania v roku 2011 pribudlo v celom Žilinskom kraji spolu 25 839 bytov, čo predstavuje nárast o 10,5 %. Spomedzi okresov kraja zaznamenal najvyšší rast bytového fondu okres Námestovo s viac ako 15-percentným nárastom (2 421) bytov. Najmenší relatívny prírastok bol zaznamenaný v okrese Ružomberok, kde za uplynulé desaťročie pribudlo iba 6,74 % (1 471) bytov. Najväčší absolútny prírastok zaznamenal okres Žilina s prírastkom 7 167bytov, čo tvorí až 27,7 % zo všetkých bytov postavených od roku 2011 v celom kraji.

Vyšší podiel drevených domov

Najčastejšie používaným materiálom nosnej konštrukcie domov v Žilinskom kraji je, rovnako ako na celom Slovensku, murovaná konštrukcia tvorená tehlami, tvárnicami alebo tehlovými blokmi (72,54 %; 121 042). Tento typ prevláda vo všetkých okresoch Žilinského kraja. Najvyšší podiel murovanej konštrukcie domu bol zaznamenaný v okrese Kysucké Nové Mesto (80,22 %; 6 454), naopak najnižší v okrese Turčianske Teplice (57,18 %; 3 086). Druhým najčastejšie vyskytujúcim sa materiálom nosnej konštrukcie domov v Žilinskom kraji je drevená konštrukcia (9,68 %; 16 145). V rámci Slovenska má Žilinský kraj najvyšší podiel domov s drevenou konštrukciou. Nachádza sa tu až 42,85 % zo všetkých domov s týmto typom konštrukcie na Slovensku. Spomedzi okresov Žilinského kraja je drevená nosná konštrukcia najviac zastúpená v okresoch Dolný Kubín (19,1 %; 1 751), Čadca (16,59 %; 4 096) a Bytča (14,86 %; 1 396). Naopak, najmenší podiel domov s týmto typom konštrukcie je v okrese Tvrdošín (4,65 %; 373). Všetky okresy Žilinského kraja vykazujú vyšší podiel domov tvorených drevenou konštrukciou, ako je celoslovenský priemer 3,05 %. V šiestich obciach Žilinského kraja (necelé 2 % obcí kraja) je materiál drevenej konštrukcie domu dominantný a tvorí viac ako 50-percentný podiel nosných konštrukcií. Ide o obce Vyšná a Nižná Boca, Malé Borové, Huty, Dlhá nad Kysucou a legendárnu Zázrivú.

V okrese Žilina sa nachádza aj obľúbená obec Čičmany. Tu tvoria domy z dreva 47,48-percentný podiel. Domy sú známe svojou zachovalou ľudovou architektúrou. Práve táto drevená časť obce je Pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a súčasťou pamiatkového fondu Slovenska.

Ďalšími najviac používanými materiálmi nosných konštrukcií v Žilinskom kraji sú spriahnutá oceľobetónová konštrukcia – stenové panely (2,8 %; 4 665), konštrukcia z nepálených tehál (2,76 %; 4 609) a konštrukcia z kameňa (1,27 %; 2 127). Konštrukcia z nepálených tehál prevláda iba v obci Príbovce (56,98 %; 196). Rovnako iba v jednej obci – Veľké Borové prevláda konštrukcia z kameňa (51,39 %; 74).

Vodovodná prípojka v domoch nechýba

V Žilinskom kraji je na vodovodnú prípojku napojených 160 416 domov (96,13 %). Je to tretí najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Spomedzi domov pripojených na vodovodnú prípojku ju má priamo v dome 67,67 % domov, čo je najnižší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Zvyšných 32,33 % domov s vodovodnou prípojkou ju má umiestnenú mimo domu. Bez vodovodnej prípojky je 4 402 domov (2,64 %). Všetky okresy Žilinského kraja majú viac ako 93 % domov pripojených na vodovodnú prípojku. Značná diferenciácia je v tom, či ju majú priamo v dome alebo mimo domu. Kým v okrese Tvrdošín je viac ako 80 % domov s prípojkou takých, ktoré ju majú v dome priamo, v okrese Martin ju má viac ako 54 % domov dostupnú mimo domu.

Samozrejmosťou je vodovod v bytoch

Vodovod je bežnou výbavou v bytoch Žilinského kraja. Podiel bytov Žilinského kraja zásobovaných vodou z vodovodu je 97,23 % (264 358). Vodovod v byte zo spoločného zdroja má 235 578 bytov (86,65 %), vodovod z vlastného zdroja v byte má 27 153 bytov (9,99 %) a vodovod mimo bytu 1 625 bytov (0,6 %). Bez vodovodu je v Žilinskom kraji 4 268 (1,57 %) bytov. Na okresnej úrovni môžeme pozorovať geografickú diferenciáciu podľa zdroja, na ktorý je vodovodná prípojka napojená. V severne položených okresoch Žilinského kraja má vyššie podiely napojenie vodovodnej prípojky na vlastný zdroj Bytča (27,71 %), Čadca (26,95 %), Námestovo (20,34 %), Kysucké Nové Mesto (16,39 %). Vo zvyšných okresoch podiel bytov napojených na vodu z vlastného zdroja nedosahuje ani celokrajský priemer 9,99 %.

Sprcha, vaňa a splachovací záchod

Splachovací záchod sa nachádza v 256 401 (94,3 %) bytoch Žilinského kraja. Na chodbe mimo bytu má prístup k splachovaciemu záchodu 4 526 bytov (1,66 %). Bez splachovacieho záchodu je 8 260 (3,04 %) bytov. Viac ako 5 % bytov bez splachovacieho záchoda sa nachádza v okresoch Bytča (924; 7,65 %) a Turčianske Teplice (388; 5,69 %). Naopak, najnižší podiel bytov bez splachovacieho záchoda vykazujú okresy Tvrdošín (1,65 %;199) a Martin (1,27 %; 498). Bytov s vlastnou kúpeľnou, prípadne sprchovacím kútom, je na úrovni kraja 257 555 (94,73 %). Ďalších 959 (0,35 %) bytov má prístup k vani alebo sprchovaciemu kútu v spoločných priestoroch. Počet bytov bez prístupu k vani alebo sprchovému kútu je 10 689 (3,93 %). V obci Veľké Borové majú v rámci Žilinského kraja najvyšší podiel bytov bez vodovodu (34,72 %), bez splachovacieho záchoda (43,75 %) a bez vane alebo sprchovacieho kúta (42,36 %).

Bez kanalizácie 5,24 % domov

Kanalizačnú prípojku má 87 165 (52,23 %) domov Žilinského kraja. Na žumpu alebo septik bolo napojených 65 336 (39,15 %) domov. Bez akejkoľvek kanalizácie je 5,24 % (8 748) domov, čo tvorí tretí najnižší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Spomedzi okresov majú najvyšší podiel domov bez kanalizácie okresy Bytča (9,69 %) a Kysucké Nové Mesto (8,44 %). Naopak, najnižší podiel vykazujú okresy Tvrdošín (2,13 %) a Martin (2,38 %).

Druhý najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky

Viac ako polovica domov (51,47 %; 85 891) v Žilinskom kraji nemá napojenie na plynovú prípojku. Žilinský kraj má druhý najvyšší podiel domov bez plynovej prípojky na Slovensku. Pripojených na plynovú prípojku je 79 337 domov (47,54 %). Z okresov je na tom najlepšie okres Žilina, kde je pripojených na plyn 74,76 % domov. Viac ako polovica pripojených domov je ešte v okresoch Tvrdošín (64,59 %), Kysucké Nové Mesto (60,49 %), Martin (57,85 %) a Bytča (57,31 %). Naopak, v dôsledku chýbajúcej infraštruktúry má najnižší podiel domov pripojených na plynovú prípojku okres Námestovo (5,95 %). Tento okres má najmenší podiel ľudí pripojených na plynovú prípojku spomedzi všetkých okresov na Slovensku. Spomedzi všetkých 315 obcí Žilinského kraja bolo v rámci SOBD 2021 identifikovaných 51 obcí, v ktorých sa nenachádza žiaden dom pripojený na plynovú prípojku.

Lokálne ústredné kúrenie dominuje

Najčastejším spôsobom vykurovania bytov v Žilinskom kraji bolo lokálne ústredné kúrenie (132 910; 48,88 %). Ústredným diaľkovým kúrením bolo vykurovaných 85 668 bytov (31,51 %). Samostatné vykurovacie teleso na kúrenie používa ako najčastejší zdroj tepla 34 290 bytov (12,61 %). Bez kúrenia je 1 944 bytov (0,72 %). Spomedzi 315 obcí kraja je 13 takých, kde viac ako 50 % bytov používa na vykurovanie samostatné vykurovacie teleso.

Pevné palivo ako zdroj tepla

Najdominantnejším zdrojom energie používaným na vykurovanie v bytoch Žilinského kraja bolo pevné palivo (43,36 %; 117 896). Tento podiel je najvyšší v porovnaní so všetkými krajmi na Slovensku. Plyn využíva ako zdroj energie vykurovania len 107 867 bytov (39,37 %). Tento podiel je v porovnaní s ostatnými krajmi naopak najnižší. Elektrinu ako zdroj energie na vykurovanie využíva 20 272 (7,46 %) bytov. Tento podiel je v porovnaní s inými krajmi Slovenska najvyšší. Na úrovni okresov sú pozorovateľné značné rozdiely v spôsobe využívanej energie na vykurovanie. Jediný okres, kde prevláda vykurovanie plynom, je okres Bytča (58,58 %). Kúrenie drevom je dominantné v bytoch okresu Námestovo (78,4 %) a Martin (61,48 %). Zvyšné okresy Žilinského kraja majú približne vyrovnané podiely vykurovania plynom a drevom. Vysoký podiel energie na kúrenie v okresoch Kysucké Nové Mesto (32,35 %) a Ružomberok (24,84 %) sa získava aj z drevnej biomasy.

Podiel domov bez rekonštrukcie tvoril 36,54 % (60 980) zo všetkých domov Žilinského kraja. V krajskom porovnaní je to tretí najnižší podiel. Takmer štvrtina domov Žilinského kraja bola rekonštruovaná v období rokov 2010 – 2015 (40 537; 24,9 %). Spomedzi okresov majú najväčší podiel domov bez rekonštrukcie okresy Dolný Kubín (46,35 %) a Námestovo (45,71 %). Naopak, najnižší podiel nezrekonštruovaných domov majú okresy Ružomberok (28,72 %), Tvrdošín (32,01 %) a Martin (32,42 %).

Kvalita bývania v kocke

Z hľadiska celkovej úrovne vybavenosti domov Žilinského kraja sa nachádzal najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v okresoch Bytča (5,49 %), Čadca (3,85 %) a Kysucké Nové Mesto (3,33 %). Najvyšší podiel domov bez kanalizácie sa koncentroval do totožných okresov: Bytča (9,69 %), Kysucké Nové Mesto (8,45 %) a Čadca (7,37 %).

Z pohľadu kvality vybavenosti bytov v Žilinskom kraji vykazuje najhoršie výsledky okres Bytča. Je tu zároveň najvyšší podiel bytov bez splachovacieho záchodu (7,65 %), bez vane alebo sprchovacieho kúta (9,22 %), ako aj bez vodovodnej prípojky (3,97 %).

Sumarizácia Žilinského kraja

V Žilinskom kraji prevládajú rodinné domy (89,75 %; 149 774). Zároveň sa tu nachádza najnižší podiel bytových domov (4,93 %) v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Počet domov oproti roku 2011 vzrástol o viac ako 15 % (21 923 domov), čím sa radí na tretiu priečku krajov s najprogresívnejšou výstavbou. Prevláda tu síce murovaná konštrukcia domov (72,54 %), zároveň je tu však značne rozšírená aj tradičná drevená architektúra. Nachádza sa tu najvyšší podiel domov s drevenou konštrukciou (9,68 %), pričom celoslovenský priemer je 3,05 %. Koncentruje sa tu až 42,85 % zo všetkých domov s týmto typom konštrukcie na Slovensku. V Žilinskom kraji je síce v celoslovenskom porovnaní nadpriemerná časť domov (96,13 %; 160 416) pripojených na vodovodnú prípojku, ale z nich je takmer tretina (32,33 %) takých, ktoré ju majú umiestnenú mimo domu. To je najvyšší podiel v porovnaní s inými krajmi. Z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry viac ako polovica domov (51,47 %) nemá napojenie na plynovú prípojku.

Počet bytov v Žilinskom kraji je 271 885, z čoho takmer jedna štvrtina sa koncentruje do okresu Žilina (23,85 %; 64 825). Vodovod je bežným štandardom dostupným v 97,23 % bytoch. Podiel bytov so splachovacím záchodom (94,3 %) a vlastnou kúpeľňou (94,73 %) tiež presahuje celoslovenský priemer. Kúrenie chýba v menej ako 1 % bytov (0,72 %; 1 944). Najčastejšie využívaným zdrojom vykurovania bytov bolo pevné palivo (43,36 %; 117 896 bytov), čo tvorí najvyšší podiel v porovnaní s krajmi Slovenska.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *