Kategórie
Tlačové správy

Máj, lásky čas a SODB 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 okrem iného sľúbilo poskytnúť objektívne informácie o našej spoločnosti v mnohých oblastiach.

SODB 2021

Máj je všeobecne spájaný s láskou, so zamilovanosťou a vzťahovými záležitosťami. Preto vám aktuálne prinášame májové zaujímavosti zo SODB 2021, ktoré sa týkajú rodinného stavu. Ako sme na tom v obciach SR so stavom manželským, kde naopak preferujú slobodu? Samozrejme, nechceme tým povedať, že len manželstvo je zárukou lásky, ale aj rozprávka sa konči tak, že sa vzali a žili štátne, až nepomreli.

Ako sa v rámci sčítaní 2011 a 2021 zmenil pomer ľudí, ktorí sú ženatí a vydaté

Za ostatných 10 rokov podiel ženatých, prípadne vydatých na území Slovenskej republiky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri ostatnom sčítaní v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých obyvateľov SR).

Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za ostatných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

Sobášia sa radi v Prešovskom kraji, slobodu si cenia v Banskobystrickom kraji

Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľadiska podielu ženatých/vydatých k celkovému počtu obyvateľov daného kraja sme počas SODB 2021 zaznamenali najvyšší podiel ženatých/vydatých práve v Prešovskom kraji (42,83 %) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 %).

Situácia sa diametrálne zmenila v Bratislavskom kraji. Počas SODB 2011 bol najvyšší podiel ženatých/vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 %). Dnes je to len (38,56 % ) obyvateľov, ktorí vyznávajú manželstvo. Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel ženatých/vydatých obyvateľov bol v Banskobystrickom kraji v roku 2011 (38,18 %) a v roku 2021 bol (37,29 %).

Ako je to so slobodnými v obciach?

Podiel slobodných na úrovni obcí prirodzene vykazuje značnú variabilitu. Môžeme identifikovať obce, kde podiel slobodných nedosahuje ani ¼ obyvateľov. Je to v obciach (Krajná Porúbka 17,14 %; Bystrá (okres Stropkov) 23,81 %; Svetlice 24,75 %; Oľšinkov 25,00 %; Veľké Borové 25,00 %).

Na opačnej strane škály máme obce, kde podiel slobodných prevyšuje ¾ zo všetkých obyvateľov (Chminianske Jakubovany 83,5 %; Lipovec (okres Rimavská Sobota) (83,33 %); Sása (okres Revúca) (81,72 %); Košice m. č. Lunik IX (81,48 %); Žehra (78,21 %); Slizké (78,10 %); Bôrka (77,60 %); Vaľkovňa (76,79 %).

Spomedzi obcí so štatútom mesta majú najvyšší podiel slobodných mestá Dobšiná (57,96 %); Medzev (57,71 %) a Krompachy (55,25 %).

Naopak, najnižší podiel slobodných majú mestá Bojnice (37,42 %); Dudince (37,90 %); Svidník (38,39 %) a Štúrovo (38,45 %).

Spomedzi krajských miest je najnižší podiel slobodných v meste Trenčín (40,72 %), naopak, najvyšší podiel v meste Bratislava (44,17 %).

Ako je to so stavom manželským v obciach SR

Manželstvo sa nepáči obyvateľom obce Červeňany, len (11,76 %) obyvateľov holduje stavu manželskému. Podobná situácia je v obciach Sása (okres Revúca) (12,37 %), Poproč (okres Rimavská Sobota) (13,04 %) a Chminianske Jakubovany (13,23 %).

Naopak, najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ nájdeme v obciach Potôčky (55,71 %); Gruzovce (55,30 %) a Štefurov (55,24 %).

Celkovo sa na Slovensku nachádza 77 obcí kde ženatí/vydaté dominujú a tvoria nadpolovičný podiel obyvateľov. Pre komparáciu môžeme uviesť, že na celom Slovensku je 40,05 % obyvateľov vydatých/ženatých. Spomedzi obcí so štatútom mesta majú najvyšší podiel ženatých/vydatých Svidník (47,50 %); Rajecké Teplice (45,90 %) a Bojnice (45,52 %). Naopak, najnižší podiel vykazujú mestá Nálepkovo (22,98 %); Jelšava (26,18 %); Dobšiná (27,97 %) a Medzev (30,14 %).

V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých/vydatých mesto Bratislava (38,14 %), naopak, najvyšší podiel vykazuje mesto Prešov (43,10 %).

Najvýraznejšie zmeny oproti roku 2011

V rámci krajov Slovenskej republiky sme od roku 2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave ženatý/vydaté iba v Prešovskom kraji, kde podiel ženatých/vydatých vzrástol za ostatných 10 rokov o 1,16 percentuálneho bodu.

Vo všetkých ostatných krajoch Slovenskej republiky sme oproti roku 2011 zaznamenali pokles podielu ženatých/vydatých obyvateľov. Najvýraznejší pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde pokles ženatých/vydatých klesol o 3,48 percentuálneho bodu (zo 42,59 % v roku 2011 na 39,11 % v roku 2021).

Oproti roku 2011 sme pri SODB 2021 zaznamenali nárast podielu obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu slobodný/slobodná vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Najvyšší nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave slobodný/slobodná sme zaznamenali v Bratislavskom kraji (nárast o 4,24 percentuálneho bodu, zo 40,17 % v roku 2011 na 44,41 % v roku 2021) a Košickom kraji (nárast o 3,20 percentuálneho bodu, zo 43,81 % v roku 2011 na 47,01 % v roku 2021). Košický kraj je taktiež krajom, kde bol počas SODB 2021 najvyšší podiel slobodných obyvateľov. Naopak, najmenší nárast obyvateľov v rodinnom stave slobodný/slobodná zaznamenal Prešovský kraj (nárast o 0,28 percentuálneho bodu, zo 44,90 % v roku 2011 na 45,18 % v roku 2021).

Kde sa obyvatelia najviac sobášili

Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce v okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 % obyvateľov so štatútom ženatý/vydatá (5 obyvateľov z 23), v súčasnosti je to už 54,17 % (13 obyvateľov z 24).

Spomedzi obcí zo štatútom mesta zaznamenali najvyšší nárast podielu ženatých/ vydatých v meste Sabinov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 % zo všetkých obyvateľov, v roku 2021 už dosahuje 44,88 %.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *