Kategórie
Tlačové správy

Nová účinná a bezpečná liečba babeziózy psov pochádza zo Slovenska

Spolupráca vedkýň z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. a veterinárnych lekárov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priniesla originálne výsledky s nezanedbateľným prínosom do veterinárnej praxe.

Pomocou kombinovanej liečby sa im podarilo úspešne eliminovať parazitémiu (prítomnosť parazitov v krvi) u psov chronicky infikovaných, jednobunkovým krvným parazitom Babesia gibsoni – pôvodcom babeziózy.

Babesia gibsoni v červených krvinkách infikovaného psa
Babesia gibsoni v červených krvinkách infikovaného psa, 100× zväčšené.

Zdroj: Bronislava Víchová.

Babezióza psov je závažná a potenciálne život ohrozujúca infekcia psov prenášaná kliešťami, ktorá môže spôsobiť anémiu. V Európe je za najbežnejší parazit zodpovedný za toto ochorenie považovaná Babesia canis. V roku 2016 bol však na Slovenku identifikovaný aj ďalší pôvodca babeziózy – parazit Babesia gibsoni, spôsobujúci závažnejšiu, chronicky prebiehajúcu formu ochorenia, na ktorú terapia používaná proti B. canis neúčinkuje.

„V liečbe babeziózy psov sa doteraz používalo mnoho liekov, ale úplné odstránenie parazitémie nebolo dokázané. Okrem toho sa pozorovali časté recidívy a počas liečby sa vyskytovali nežiaduce účinky,“ opisuje doterajšie poznatky o liečbe tohto ochorenia Bronislava Víchová z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i.

Slovenskí veterinárni lekári a vedci vyvinuli a otestovali liečebný protokol spočívajúci v podávaní kombinácie troch liečiv.

„Psom bola nasadená kombinovaná liečba, ktorá upravila hematologické a biochemické parametre u infikovaných zvierat na referenčné rozmedzie už za 14 dní a až do 720. dňa po zahájení liečby sme u psov nezistili žiadne relapsy (návraty) ochorenia. Zároveň sme počas liečby a následného monitorovania nezaznamenali žiadne zjavné nežiaduce účinky novo vyvinutej terapie,“ vysvetlila parazitologička.

Výsledky štúdie naznačujú, že kombinovaná liečba vedie k úspešnej eliminácii parazitémie u psov s chronickou infekciou spôsobenou B. gibsoni.


Autor: Katarína Gáliková, SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *