Kategórie
Tlačové správy

Do prihraničných regiónov Slovenska a Česka poputuje 5 miliónov eur

Podporíme cestovný ruch a vzťahy medzi obyvateľmi.

Kategórie
Tlačové správy

Rezortný deň v okrese Sobrance

Kvalitnejšie služby a lepší život občanov pod­po­rí nová výzva za viac ako 800-tisíc eur.

Kategórie
Tlačové správy

Stretnúť ho je obrovská rarita

V Austrálii odfotili nepolapiteľného tvora.

Kategórie
Tlačové správy

Sme zásadne proti kvótam a pokutám za neprijatie ilegálnych migrantov

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorou sme re­a­go­va­li na schvá­le­nie reformy európskej migračnej a azy­lo­vej politiky.

Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme nových podpredsedov

Garantujeme, že zostaneme pravicovou stranou.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k jej novému pred­sed­níctvu.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť Slovensko IT končí

Zlé nastavenie a riadenie spoločnosti stálo da­ňo­vých poplat­ní­kov viac ako 10 mi­lió­nov eur.

Kategórie
Tlačové správy

Zápalový potenciál niektorých potravín môže ovplyvniť rozvoj NAFLD

Slovensko patrí ku krajinám s najväčšou úmrtnosťou na cirhózu pečene. A týka sa to aj mladších ročníkov. Mnoho ľudí pritom ani netuší, že má problém s týmto veľmi dôležitým orgánom. Pečeň a jej ochorenie totiž v skorých štádiách nebolí, ani nedáva iným spôsobom najavo, že niečo nie je v poriadku.

Kategórie
O politike

Nezaložím stranu

Prezident Andrej Kiska odpovedal na otázku, ktorú často dostáva.

Kategórie
Tlačové správy

Fico na kontrolnom dni problémy s priamymi platbami neriešil

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) ako reakcia na kon­trolný deň premiéra na mi­nis­ter­stve pô­do­hospo­dár­stva.

Kategórie
Tlačové správy

Apríl v ZOO Bratislava bude výnimočný

Benefičný beh oRUNgutan, Bratislavské mestské dni, ko­men­to­va­né kŕme­nia, no­vin­ka – „Na slo­víčko s…“