Kategórie
Tlačové správy

Ozdravný plán poisťovní je nevyhnutnosťou

Kedysi si to mysleli aj súčasné vládne strany.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ozdrav­né­mu plánu poisťovní.

Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši odcestoval do Prahy na neformálne zasadnutie ministrov V4

Podpíše deklaráciu k budúcnosti politiky súdržnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Vďaka nášmu tlaku sa nemajú zdaňovať proteínové či jogurtové nápoje

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) po rozpo­ro­vom ko­na­ní na mi­nister­stve financií k návrhu dane zo sla­de­ných nápojov.

Kategórie
Humanistická pomoc

SME ZLATÍ! Získali sme prvé miesto na Digital Pie 2024!

Sme zlatí! S hrdosťou vám ozna­mu­je­me, že sme vy­bo­jo­vali zlato v ka­te­górii Performance na Di­gi­tal Pie 2024!

Kategórie
Tlačové správy

Máme darček pre zdravotné sestry, chceme zlepšiť ich vzdelávanie

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k nášmu dar­če­ku pre zdra­votné sestry ku Dňu sestier.

Kategórie
Osobné

Umelá inteligencia v AURES Holdings

Čo poviete na túto reklamu?

Kategórie
Tlačové správy

Pochopenie „relatívnych“ rýchlostí

Zem sa otáča okolo svojej osi, pričom jednu rotáciu dokončí približne každých 24 hodín.

Kategórie
Tlačové správy

Našu petíciu na ochranu druhého piliera už podpísalo 25-tisíc ľudí

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k na­šej petícii na ochra­nu druhého piliera, pod kto­rú sa pod­pí­salo tak­mer 25-tisíc ľudí.

Kategórie
Tlačové správy

Zákazníci Home Creditu už môžu platiť aj hodinkami a náramkami Garmin a Xiaomi

Zákazníci spoločnosti Home Credit už môžu platiť aj inte­li­gen­tnými ho­din­kami a fitnes náramkami Garmin a Xiaomi, čím spo­loč­nosť roz­ši­ruje svoju ponuku k už dávnejšie fun­gu­jú­cim digitálnym platobným službám Google Pay a Apple Pay.

Kategórie
Tlačové správy

Hackathon tentoraz prináša inovatívne nápady do mesta pod Urpínom

Banskobystrický samosprávny kraj hľadá pomoc s riešením správy svojich dokumentov.