Kategórie
Tlačové správy

Našu petíciu na ochranu druhého piliera už podpísalo 25-tisíc ľudí

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k na­šej petícii na ochra­nu druhého piliera, pod kto­rú sa pod­pí­salo tak­mer 25-tisíc ľudí.

Ruky preč od 2. piliera!

Ľudia neustále dokazujú, že peniaze naspo­re­né v dru­hom pilieri si ukradnúť ne­ne­cha­jú. Strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) pred pár dňami spustila petíciu na ochranu druhého piliera, ktorú do dnešného dňa pod­pí­sa­lo tak­mer 25-tisíc ľudí.

Ide o podpisy odovzdané online formou spolu s tými, ktoré nám ľudia dali na pod­pi­so­vé hárky v te­ré­ne. Keď bude pod pe­tí­ciou 100-tisíc pod­pi­sov, národná rada sa ňou bude musieť za­o­be­rať.

Predseda SaS Branislav Gröhling sa poďakoval všetkým pod­pí­sa­ným a zá­ro­veň vyzval aj ostatných ľudí, aby tak urobili a ochrá­nili si dôchodky.

„Vláda Smeru im už tento rok na úspory v dru­hom pilieri siahla, keď znížila príspevok doňho z 5,5 na 4 per­centá. Teraz chce peniaze, ktoré si Slováci sporia na dô­cho­dok, využiť na výstavbu ciest a diaľ­nic,“ povedal.

Smer chce takto využiť 15 miliárd eur, ktoré si ľudia roky sporia.

„Toto nemôžeme dovoliť. Musíme ochrániť 1,8 milióna spo­ri­te­ľov, ktorí si poctivo od­kla­da­jú peniaze na dô­cho­dok. Vyzývam preto všetkých ľudí, aby sa k nám pridali a ochrá­nili si vlastné peniaze,“ dodal Branislav Gröhling.

Petíciu môžu ľudia podpísať na stránke Peticie.com.

Do parlamentu sme zároveň predložili ústavný návrh zákona, v ktorom ochra­ňu­je­me dô­chod­ky v dru­hom pilieri tak, že budú neodňateľné. Žiadny Slovák tak o úspory nebude môcť prísť. Okrem toho určujeme výšku platby do dru­hé­ho piliera, sta­no­vu­je­me delenie dôchod­ko­vého systému či pra­vi­del­né mini­málne zvy­šo­va­nie dôchodkov.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *