Kategórie
Tlačové správy

Ozdravný plán poisťovní je nevyhnutnosťou

Kedysi si to mysleli aj súčasné vládne strany.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ozdrav­né­mu plánu poisťovní.

Zľava: Tomáš Szalay a Jana Bittó Cigániková
Zľava: Tomáš Szalay a Jana Bittó Cigániková.

V roku 2022 bola Všeobecná zdravotná poisťovňa v obrovskej strate, a tak mala podľa zákona nariadené vypra­co­va­nie tzv. ozdrav­né­ho plánu.

Lenže nominanti hnutia Slovensko, ktorí mali v tom čase zdra­vot­níctvo pod palcom, novelou túto povinnosť zrušili. Strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) preto ako reakciu vtedy predložila pozme­ňu­júci návrh, ktorý by túto povinnosť zachoval. Strany súčasnej vládne koalície, ktoré boli vtedy v opozícii, boli, samo­zrejme, za. No teraz, keď sú pri moci, potrebujú chrániť svojich nominantov v štátnej poisťovni, a tak rovnaký návrh SaS dnes zhodili v parla­men­te zo stola.

Vládnej koalícii sa podľa poslankyne NR SR za SaS Jany Bittó Cigánikovej podaril ďalší úspech – po­ne­cha­jú štátnu zdra­vot­nú poisťovňu ako ban­ko­mat pre jej po­li­tic­kých no­mi­nan­tov.

„Koalícia zvýšila zdravotné odvody o miliardu eur, lebo nie sú v zdra­vot­níctve peniaze. Zrušila zdravotné benefity, lebo nie sú v zdra­vot­níctve peniaze. Ale tie peniaze, ktoré z nich vzala, rozdá úradom, ktoré majú na účtoch milióny a ne­vy­ka­zu­jú potrebnú aktivitu,“ vysvetlila Jana Bittó Cigániková.

Ide o tie peniaze, ktoré vybrali od nás na odvodoch, aby ich mohli rozkrádať a pofidérne s nimi hospodáriť.

Keď sa roku 2022 dostala VšZP pod vedením hnutia Slovensko do takej obrovskej straty, že nebola schopná spĺňať zákonom stanovené limity, jeho nominanti prišli s riešením. Keďže nebolo možné do poisťovne dookola nalievať peniaze, rozhodli sa, že zrušia tzv. ozdravný plán, ktorý bol zákonnou povinnosťou, keď sa poisťovňa dostala do situácie, keď boli ohrozené všetky platby za zdravie ľudí.

„Preto sme chceli túto povinnosť ozdravného plánu naším návrhom zachovať. Neprešiel cez vtedajšiu koalíciu, no opozičné strany Smer aj Hlas, kompletne celá vtedajšia opozícia bola za. Dnes sme o rov­na­kom návrhu hlasovali opäť, lebo je to dôležité. No koalícia v tomto momente otočila, pretože keď je pri moci, veľmi sa jej to hodí,“ povedala Jana Bittó Cigániková.

Podporujú teda to, čo kedysi kritizovali.

„A svojim vlastným nominantom umožňujú, aby mohli hospo­dá­riť podľa toho, ako sa im zachce,“ dodala.

Dohľad nad tým, čo sa deje v našom zdra­vot­níctve, vy­ko­ná­va Úrad pre dohľad nad zdra­vot­nou sta­rostli­vosťou. Dohliada na to, ako sa nakladá s peniazmi a či robia zdravotné poisťovne to, čo majú.

„Úrad je regulátor, no na to, aby mohol byť efektívny, potrebuje nástroje, aby vedel zasiahnuť do zdravotníctva, a tým bola napríklad kompetencia nariadiť poisťovni ozdravný plán. No bývalé vedenie jej odrezalo ruky. Na čo nám je, keď nemá nástroje na to, aby mohol robiť poriadky v sektore,“ pýta sa poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay.

Opätovné nariadenie ozdravného plánu bude SaS presadzovať aj naďalej, pretože inak bude Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bezzubý.

„Mrzí ma, že nedostal náš návrh dostatočnú podporu. V roku 2022 bola VšZP v strate 154 miliónov eur, rok predtým v sume 87 miliónov eur. Straty pod bývalým vedením spôsobili, že sa vláda rozhodla chrániť jej nominantov v štátnej poisťovni. Otázkou zostáva, čo by sa dialo, keby sa do podobných problémov dostala iná zdravotná poisťovňa. Aké peklo by sa rozpútalo v tom duchu, prečo nemáme viac nástrojov na kontrolu zlých súkromných poisťovní,“ dodal Tomáš Szalay s tým, že zákon treba zmeniť, preto pevne verí, že sa to raz podarí.

Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *