Kategórie
Osobné

Umelá inteligencia v AURES Holdings

Čo poviete na túto reklamu?

Citujem z upútavky:

V obchodovaní s auto­mo­bil­mi nám výrazne pomáha machine learning, auto­ma­ti­zo­va­ný hlasový model vy­u­ží­va­jú­ci gene­ra­tívnu AI CARol v kon­taktnom centre. Ako môže AI fungovať, si môžete pozrieť vo videu s Richardom Genzerom.

Prostredníctvom AI CARol sme za posledný rok vykúpili už takmer 6 000 áut a vy­ba­vili celkovo 316 000 ho­vo­rov. Podiel CARol na všet­kých autách vykú­pe­ných prostred­níctvom zákazníckeho centra bol viac ako 10 %.

Prostredníctvom služby CARol sme predali celkovo 3 000 auto­mo­bi­lov a vy­ba­vi­li 180 000 ho­vo­rov pri predaji.

Medziročne sme zaznamenali výrazný nárast úspešnosti predaja od pre­ja­ve­nia záujmu až po kúpu – 18 % v Česku, 19 % na Slo­ven­sku a 11 % v Poľsku.

Skupina AURES Holdings

Zdroj videa: AAA Auto Slovensko.


Ešte dôležité foto z videa.

Richard Genzer – ambasádor značky AAA Auto
Richard Genzer – ambasádor značky AAA Auto.

Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Umelá inteligencia v AURES Holdings”

Je fascinujúce sledovať, ako AI, a konkrétne CARol, transformuje obchod s automobilmi v AURES Holdings. Použitie generatívnej AI na automatizáciu hovorov a zefektívnenie procesu kúpy a predaja je zjavne veľmi účinné. Pochopenie, že AI môže zvládnuť takmer 316 000 hovorov a pritom dosiahnuť výrazný nárast úspešnosti predaja, ukazuje jej obrovský potenciál. Zaujímavé je, ako sa úspešnosť predaja líši v rôznych krajinách, čo naznačuje, že implementácia a prijatie technológie môžu byť regionálne špecifické. Ďalej by ma zaujímalo, aké ďalšie oblasti by mohla AI v budúcnosti v AURES Holdings ovplyvniť. Je možné, že by sa podobné technológie mohli využiť aj v iných sektoroch?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *