Kategórie
Tlačové správy

Zákazníci Home Creditu už môžu platiť aj hodinkami a náramkami Garmin a Xiaomi

Zákazníci spoločnosti Home Credit už môžu platiť aj inte­li­gen­tnými ho­din­kami a fitnes náramkami Garmin a Xiaomi, čím spo­loč­nosť roz­ši­ruje svoju ponuku k už dávnejšie fun­gu­jú­cim digitálnym platobným službám Google Pay a Apple Pay.

Home Credit

Vďaka tomu Home Credit pokrýva všetky naj­po­u­ží­va­nej­šie platobné metódy pre in­te­li­gen­tné zariadenia. Spoločnosť tak pokračuje v trende čoraz roz­ší­re­nej­šej digi­ta­li­zácie svojich služieb.

Po novom už môžu Slováci s platobnými kartami od Home Creditu platiť hodinkami a náramkami Garmin a Xiaomi kdekoľvek v obchodoch, ktoré majú platobný terminál, napríklad za nákup v potravinách, za obed v reštaurácii, tankovanie na čerpacej stanici či v predajni s oblečením alebo v drogérii. Taktiež si môžu takto jednoducho vybaviť úhrady na samo­obslužných termináloch umožňujúcich bez­kon­taktné platby, trebárs za parkovanie či zaplatiť za vstupenky do kina. Bez nutnosti mať u seba peňaženku alebo mobilný telefón takto tiež môžu aj vyberať hotovosť z bez­kon­tak­tných ban­ko­ma­tov, ktoré podporujú Garmin Pay či Xiaomi Pay.

Prakticky to znamená to, že držitelia všetkých platobných kariet od Home Creditu si ju jednoducho prevedú do digitálnej podoby v hodinkách či náramku, teda do peňaženiek Garmin Pay a Xiaomi Pay, ktoré budú môcť potom používať celkom bezpečne namiesto samotnej platobnej karty. Kartu do Xiaomi Pay si môžu pridať vo svojom mobilnom zariadení v aplikácii Mi Fitness (Xiaomi Wear), s ktorou majú spárované svoje hodinky. V prípade Garmin Pay je postup identický v aplikácii Garmin Connect. Využívanie Garmin Pay a Xiaomi Pay je pritom bez poplatku.

„Tým, že sme v Home Credite aktuálne zaviedli možnosť platieb už aj pre in­te­li­gentné hodinky a náramky Garmin a Xiaomi a rozšírili tak naše služby o dávnejšie zavedené platby cez Google Pay a Apple Pay, pokrývame už všetky najpoužívanejšie platobné metódy pre in­te­li­gentné zariadenia. Zrejme najväčšiu výhodou platenia hodinkami a ná­ram­kami je jeho jed­no­duchý a kom­fortný princíp. Takto vôbec so sebou nemusíte nosiť peňaženku, platobnú kartu a ani mobil. Karta di­gi­ta­li­zo­va­ná v ho­din­kách či náramku je pritom rovnako bezpečná a chránená ako kto­rá­koľ­vek bežná platobná karta,“ hovorí vedúci oddelenia kreditných kariet spoločnosti Home Credit Alessandro Villa.

Home Credit bola prvou úverovou „nebankovou“ spoločnosťou na slo­ven­skom trhu, ktorá priniesla pre svojich klientov možnosť platiť mobilnými zariadeniami a naj­nov­ším roz­ší­re­ním svojich digitálnych produktov už v kom­forte posky­to­va­ných služieb pred­stihla aj nie­ktoré bežné banky.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *