Kategórie
Tlačové správy

Deň otcov

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom otázky „Koľko živých detí sa vám narodilo?“ prvýkrát v histórii sčítaní zisťoval počet živonarodených detí nielen u žien, ale aj u mužov.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sme na tom v krajoch SR s malými deťmi

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021. Ako sme na tom s malými deťmi v krajoch? Kde sme ich mali v rozhodujúcom okamihu sčítania najviac? Pozrime sa podrobnejšie na kraje SR.

Kategórie
Tlačové správy

Aké netradičné cirkvi a hnutia vyznávame v krajoch SR

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Prešovskom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

Kategórie
Tlačové správy

Kde máme najvzdelanejších obyvateľov v SR?

SODB 2021 prinieslo mnohé zásadné informácie o stave našej spoločnosti. Dnes vám prinášame zaujímavé informácie o tom, kde sa koncentruje najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Košickom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky.

Kategórie
Tlačové správy

ŠÚ SR uverejnil rozšírené výsledky o domoch a bytoch v multidimenzionálnych tabuľkách

Prvou skupinou údajov uverejnených zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 boli základné výsledky, ktoré prezentujú zisťované údaje z hľadiska ich základných štruktúr.

Kategórie
Tlačové správy

Najmenšie obce Slovenskej republiky

Čo o nich vieme zo sčítaní od roku 2001.

Kategórie
Tlačové správy

Koľko cudzincov podľa SODB 2021 žije na Slovensku?

Na území Slovenskej Republiky žije 58 498 cudzincov, čo tvorí niečo viac ako 1 % (1,07 %) zo všetkých obyvateľov. Pre cudzincov sme atraktívnejšia krajina, čo dokazuje skokový nárast ich počtu. Súčasný počet cudzincov (58 498) je viac ako 2-násobný oproti stavu spred uplynulej dekády. V roku 2011 ich bolo 26 572 a tvorili necelé pol percento (0,49 %) z celoslovenskej populácie.

Kategórie
Tlačové správy

Mrakodrapy na Slovensku nenájdete

Výsledky SODB 2021 jasne ukázali, že sa v architektúre držíme „pri zemi“ a výškové budovy neprevládajú v zástavbe. Naopak, na Slovensku majú najvyšší podiel domy s 1 podlažím.