Kategórie
Tlačové správy

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz

Umelci a novinári proti konšpiráciám, dezinformáciám a propagande.

Art as Evidence – Umenie ako dôkaz
© Eugen Korda.

O projekte

V čoraz zložitejšom mediálnom prostredí s množstvom platforiem, kanálov a fór sa ľahko šíria dezinformácie, falošné správy, vojnová propaganda a konšpiračné teórie. Nedávny celoeurópsky prieskum Centra pre bioetiku Trnavskej univerzity dospel k záveru, že „Slováci patria medzi tých, ktorí najčastejšie veria konšpiračným teóriám“ po tom, čo krajina zaznamenala jedno z najvyšších skóre, aké kedy bolo namerané v konšpiračnom indexe.

Pre mladú generáciu je to obzvlášť náročné aj preto, že pandémia prinútila celú generáciu mladých i dospelých k digitálnej izolácii a urobila ich zraniteľnými voči týmto formám online manipulácie. Pri hroznom teroristickom útoku 18-ročného mladíka na členov LGBTIQ komunity v Bratislave sme práve videli, ako môžu konšpiračné teórie na  ociálnych sieťach viesť aj k skutočnému násiliu.

Projekt Art as Evidence ponúka inovatívny prístup:

  • kombinuje kritickú žurnalistiku, umenie, vzdelávanie, dizajn a výskum do časového think & tanku, ktorý kriticky a hravo spochybňuje, vyvracia a obchádza toxické naratívy, s ktorými sme denne konfrontovaní;
  • pozýva mladých dospelých ako spolutvorcov;
  • vytvára bezpečný priestor na učenie, testovanie a prežívanie;
  • chápe dnešné vzdelávanie ako viac než len diskusiu, viac než len vyučovanie, učenie sa a písanie, ale ako inovatívne, hravé stretnutie s online svetom, ktoré presahuje hranice triedy, školy, univerzity, aby rozvinulo svoju silu.

Projekt sa rozvíja prostredníctvom rôznych formátov z oblasti umenia, žurnalistiky, dizajnu a vzdelávania. Všetky formáty prispejú k celkovému výsledku projektu, experimentálnej online publikácii a jej tlačenej verzii v slovenskom a anglickom jazyku.

Najbližšie podujatia:

19. 6. – Ako sa fake news stávajú skutočnosťou

Workshop v spolupráci s Nemeckou školou Bratislava.

Workshop umožní mladým ľuďom orientovať sa v zložitom prostredí masmédií a rozvíjať schopnosti kritického myslenia, aby dokázali identifikovať falošné správy a bojovať proti nim. Prostredníctvom interaktívnych aktivít a hier, ako napríklad „NotaEnota“ a „Medialiterate Loto“, účastníci získajú prehľad o rôznych typoch fejkov a manipulácií propagandy.

20. júna, 18.00 h – Goethe-Institut
Let′s talk about fakes, alebo ako sa kultúra dezinformácií stáva novou realitou

Verejná prednáška s diskusiou.

Ukrajinskí novinári Alyona Romaniuk a Kyrylo Bezkorovanyi nám predstavia aktuálne dezinformačné kampane súvisiace s ruskou agresívnou vojnou na Ukrajine. Ukážu, že všadeprítomné dezinformačné kampane a konšpiračné naratívy sa zhutnili do falošnej kultúry, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre nezávislé formovanie verejnej mienky v Európe a významne prispieva k destabilizácii spoločností.

Referenti oboch podujatí:

Alyona Romaniuk (UA) je šéfredaktorkou informačnej kampane „Za správami“ a autorkou iniciatívy „Za pandémiou“ o podvrhoch a manipuláciách na tému koronavírusu. Je novinárkou, mediálnou expertkou, školiteľkou a vedie kurzy ako „Overovanie a overovanie faktov“ a „Medzimediálne startupy“ na Inštitúte žurnalistiky Národnej univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve. Je spoluautorkou materiálov pre kurz mediálnej gramotnosti „Veľmi overené“.

Kyrylo Bezkorovainyi (UA) je ukrajinský autor detských kníh, spoluzakladateľ populárno-vedeckého média Kunscht, ktoré upozorňuje na svetové vedecké úspechy a poskytuje platformu pre prácu ukrajinských vedcov. V roku 2016 bol Kyrylo Beskorovainyj vymenovaný za mládežníckeho delegáta Ukrajiny pri OSN.

Ďalšie plánované podujatia:

18. a 19. septembra – Diskusia a workshop s autormi knihy Digitálny fašizmus

Brilantná historicko-politologická esej medzinárodne uznávaných nemeckých expertov Maika Fielitza a Holgera Marcksa ponúka zrozumiteľnú a čitateľsky príťažlivo napísanú analýzu toho, čo by sme mohli označiť za „digitálny fašizmus“. Podarilo sa im ukázať, ako techniky zahmlievania a manipulácie korešpondujú s fungovaním sociálnych médií, ktoré zosilňujú obavy, strach a šíria tzv. „post-pravdy“. Kniha Digitálny fašizmus zvažuje možné scenáre budúcnosti a prináša i niekoľko sofistikovaných návrhov, ako proti radikálnym tendenciám a extrémizmu bojovať a chrániť tak demokraciu.

Podujatie je súčasťou formátu Literárny salón, ktorý Goethe-Institut organizuje s podporou Nadácie Volkswagen Slovensko.

6., 13., 14. októbra – Game jam – The art of Evidence

Do 30. júna 2023 sa môžu študenti a študentky stredných škôl v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji prihlásiť na game jam, v ktorom sa naučia vytvoriť textovú videohru a zároveň sa dozvedia, ako sa orientovať vo svete dezinformácií. Videohra pomôže pochopiť komplikovaný systém hoaxov a dezinformácii. Pri vývoji budú študentov sprevádzať profesionáli zo softvérového vývoja a hier, žurnalisti, psychológovia a projektoví manažéri.

Záverečné podujatie sa uskutoční v rámci festivalu Jeden svet (3. – 9. 11.).

Plánované výstupy:

Novinové články

Počas trvania projektu vznikne séria textov na relevantné témy, založených na programe oboch akadémií. Všetky články budú uverejnené v rámci prebiehajúceho komunikačného procesu s cieľom podnietiť diskusiu a budú publikované v novinách Miscommunication Newspaper.

Miscommunication Newspaper

Publikácia bude mať online a tlačenú verziu. Bude vychádzať z formátu bulvárneho časopisu, čo predstavuje hravý a rušivý prístup. Noviny budú k dispozícii zadarmo na vybraných relevantných miestach.

Edukačný materiál pre školy

V rámci projektu sa pripravujú vzdelávacie materiály pre školy, ktoré sa po skončení projektu môžu používať na základe bezplatnej licencie.

Partneri projektu:

Art as Evidence je projekt EUNIC Cluster Bratislava a Inštitútu pre aktívne občianstvo, novín Kapitál, filmového festivalu Jeden svet, Kunsthalle Bratislava a združenia Mladý pes.

Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO): bol založený v roku 2015 s víziou prispieť k rozvoju vyspelej, fungujúcej a udržateľnej občianskej spoločnosti založenej na aktívnych, rešpektujúcich, pozorných a kriticky mysliacich občanoch.

Kapitál je mesačník založený v roku 2017 v Bratislave. Jeho cieľom je poskytovať kritický pohľad na spoločenské a kultúrne javy doma i v zahraničí.

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet sa koná každý rok začiatkom novembra. Festival organizuje Človek v ohrození n.o. Jeden svet predstavuje súčasné dokumentárne filmy z celého sveta, ocenené na prestížnych filmových festivaloch, spolu s diskusiami a sprievodnými podujatiami prístupnými širokej verejnosti, vrátane rôznych hendikepovaných komunít.

Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia. Nemá stálu zbierku a zameriava sa na prezentáciu širokého spektra prístupov súčasného umenia. Jej cieľom je fungovať ako inkluzívny spoločný priestor angažovanosti medzi (ne)profesionálmi. Okrem dramaturgie dočasných výstav sa zameriava na spoluprácu s inými inštitúciami, medziodborové vzťahy a sprostredkovanie diskurzívnej a vzdelávacej výmeny.

Mladý pes – Kombináciou umenia a informačných technológií vytvárame jedinečné a originálne zážitky. Mladý pes sa zrodil v roku 2010 z nadšenia študentov pre rôzne formy tvorivosti a krásy – nielen v umení, ale aj v technike a vede. Od samého začiatku Mladý pes prezentoval projekty, ktoré spájajú tieto rôzne oblasti. Cieľom je zdôrazniť význam spolupráce a ukázať možnosti využívania technológií v kreatívnom zmysle.


Autorka: Mgr. Linda Gillmayr.

Jedna odpoveď na “Art as Evidence – Umenie ako dôkaz”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *