Kategórie
Tlačové správy

Nový biomateriál z Košíc je nádejou pre pacientov s poškodenými kosťami tváre

Nedostatočné hojenie kostí v tvárovej oblasti predstavuje v populácii závažný problém a to bez ohľadu na vek. Doterajšie možnosti liečby tvárového kostného tkaniva úspešne posunul tím vedcov z Košíc. Inovatívny biomateriál, ktorý vyvinuli a experimentálne otestovali, podporuje a stimuluje hojenie kostného tkaniva a nevyvoláva negatívnu imunitnú odpoveď organizmu.

Kategórie
Tlačové správy

Sčítanie 2021 a jeho miesto v histórii Slovenska

Presne pred rokom – 15. 2. 2021 – sa začalo prvé elektronické online samosčítanie obyvateľov na Slovensku. Samotné SODB 2021 začalo omnoho skôr – 1. 6. 2020 sčítaním domov a bytov bez účasti obyvateľov, ale verejnosti utkvie v pamäti viac dátum 15. 2. 2021.

Kategórie
Humanizmus

Darujte Miške 2 %

Venujte svoje 2 % a pomôžte Miške skvalitniť jej život a prekonávať prekážky s úsmevom.

Kategórie
Tlačové správy

Sklon k sebapotvrdzovaniu je problém, ale vieme sa pred ním brániť

Ľudia vyhľadávajú informácie, ktoré potvrdzujú ich presvedčenia a následne ich interpretujú tak, aby zapadli do ich vlastnej schémy poznania presvedčení. Aj tieto výsledky priniesol výskum vedkýň zo Slovenskej akadémie vied, ktoré skúmali duševné procesy formulujúce naše presvedčenia a názory na kontroverzné témy.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre nádej pre Alexka

2 %, ktoré môžu pomôcť zlepšiť Alexkov život.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre Roztavené putá

Pomáhame rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi, podporujeme umelcov, spisovateľov a hudobníkov zameraných na pôvodnú slovenskú tvorbu a menšinové žánre.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre OZ Zjednotení za mier

Darujte 2 % OZ Zjednotení za mier a prispejte aj vy k pretvoreniu Slovenska na posla mieru v srdci Európy.

Kategórie
Humanizmus

2 % pre Inštitút ľudských práv

Sme členská, slovenská, ľudsko-právna organizácia založená na dobrovoľníckej práci, angažovanosti a aktivizme (Human Rigths Institute).

Kategórie
Humanizmus

2 % z dane pre Ošetrovateľské centrum v Humennom

Aj vďaka podpore našich darcov počas minulých rokov sme mohli zrealizovať časť našich snov a vízií.

Kategórie
Osobné

Mamka s dcérkou

Miluška a Mufka.