Kategórie
Osobné

Súboj titanov (60)

Twisted Sister verzus Kati Cher.

Kategórie
Osobné

The Warning – Upozornenie

Tri sestry s ohromným talentom.