Kategórie
Tlačové správy

Bezplatné dlhové poradenstvo už aj v Prievidzi

Vďaka schváleniu zákona, ktorý dáva Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR kompetenciu poskytovať bezplatné dlhové poradenstvo, sa môže po celom Slovensku rozvíjať projekt kancelárii, kde obyvatelia dostanú ZADARMO právne a ekonomické poradenstvo. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a za jeho vznikom stojí hnutie SME RODINA, konkrétne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Bezplatné dlhové poradenstvo

V Trenčiansom kraji už otvorili ďalšiu poradňu

Snahou projektu je rozmiestniť kancelárie tak, aby boli teritoriálne dostupné všetkým obyvateľom SR. Nedávno vznikla nová kancelária Bezplatného dlhového poradenstva v Prievidzi.

Poslankyňa NR SR Petra Hajšelová, ktorá vznik kancelárie iniciovala a vďaka jej iniciatíve už funguje dlhové poradenstvo v Trenčíne, konštatuje:

„Zriadenie kancelárie pre bezplatné dlhové poradenstvo v jednotlivých okresoch považujem za prínos hlavne v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti občanov ako aj príležitosť ochrániť občanov pred exekúciami. Dlhová poradňa bola vytvorená s cieľom pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi pomôže pochopiť zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia. Dlhová poradňa zachováva diskrétnosť a profesionálny team pracovníkov vám pomôže dostať sa z dlhovej pasce. Pomoc dlžníkom sa poskytuje bezplatne na vysokej odbornej úrovni s ľudským rešpektom ku klientovi tak, aby bola poskytnutá nová príležitosť človeku bez ohľadu na jeho súčasné problémy. Človek, ktorý sa ocitne v ťažkej finančnej kríze potrebuje nielen ekonomicko-finančné poradenstvo, ale aj poradenstvo právne, a často aj psychologické. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal, čím projekt bude plniť aj úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Krok MPSVR vnímam ako správny krok pre zlepšenie sociálneho postavenia ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej špirály a nevedia sa dostať do normálneho pracovného režimu tak, aby sa im oplatilo pracovať. Samozrejme ma nesmierne teší, že sa mi podarilo v našom regióne k tejto službe pomôcť ďalšiemu mestu.“

Kde BDP (Bezplatné dlhové poradenstvo) v Prievidzi nájdete

Sídlo Bezplatnej dlhovej poradne v Prievidzi: Košovská cesta 1, Prievidza Dovoláte sa na mobilný telefón: 0918 653 999 pondelok až štvrtok v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 15.00 h a piatok 8.00 – 12.00 h. V Trenčianskom kraji nájdete ďalšiu poradňu: BDP Trenčín, Dolný Šianec 1 Trenčín, e-mail: bdp.tn@upsvr.gov.sk, tel.: 0917 605 200.

Pozri: Kontakty alebo využi Facebook.

Všeobecné informácie o Bezplatnom dlhovom poradenstve

Pre koho je bezplatná pomoc určená?

Dlhové poradne boli vytvorené s cieľom pomôcť práve vám a ostatným ľuďom v ťažkej finančnej situácii, ktorí sa nachádzajú v začarovanom kruhu dlhov. Poradenstvo s odborníkmi vám pomôže pochopiť vašu zložitú situáciu a nájsť možnosti riešenia.

 • Posúdime oprávnenosť nárokov vašich veriteľov voči vám
 • Zanalyzujeme možnosti v súlade s platnou legislatívou
 • Navrhneme pre vás najvýhodnejšie riešenia
 • Poradíme, aké kroky je potrebné vykonať na dosiahnutie cieľa

Aktuálne otvorené poradne:

Západné Slovensko
Bratislava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Trenčín, Prievidza

Stredné Slovensko
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Lučenec, Zvolen, Žilina

Východné Slovensko
Bardejov, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Trebišov, Vranov nad Topľou

Ako vám môžeme pomôcť

Nepriaznivá dlhová situácia neznamená len finančné problémy. Vaše dlhy vyplývajú z rôznych zmluvných záväzkov. Postupne sa vám doma hromadia upomienky, výzvy na zaplatenie dlhov či exekučné príkazy. To vytvára veľký psychický nátlak a stres. Preto sa v dlhových poradniach venujeme vašim problémom komplexne, integrovaním ekonomického, právneho aj psychologického poradenstva. Spolu s dlhovým poradcom vyhodnotíte, aké poradenstvo potrebujete.

 • Ekonomické poradenstvo
  analýza dlhov spolu s analýzou príjmovej a výdavkovej situácie a odporúčaním optimalizácie rozpočtu
 • Právne poradenstvo
  analýza zmluvných záväzkov, vysvetlenie výhod a nevýhod rôznych právnych riešení
 • Psychologické poradenstvo
  analýza dosahov zadlženia na psychické zdravie, pomoc so zvládaním ťažkej životnej situácie

Ako sa pripraviť na prvé stretnutie

Na prvom stretnutí v dlhovej poradni sa váš poradca bude snažiť pochopiť vašu zložitú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzate. Je tu pre vás, aby vám poskytol bezplatnú pomoc a našiel to najlepšie riešenie, ako splácať dlhy.

Aby vám dlhový poradca mohol čo najefektívnejšie pomôcť, pripravte sa na stretnutie a prineste si so sebou čo najviac dokumentov. Nemusíte si priniesť úplne všetko, prineste si to, čo považujete za dôležité.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte alebo nám napíšte a dlhoví poradcovia vám radi pomôžu.

Foto:

Pomáhame dlžníkom
Pomáhame dlžníkom

Autorka: Petra Hajšelová, poslankyňa NR SR za hnutie SME RODINA.

3 odpovede na “Bezplatné dlhové poradenstvo už aj v Prievidzi”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *