Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť Janom Investments spustila na Považí unikátne batériové úložisko

Spoločnosť Janom Investments spustila na Slo­ven­sku uni­kátny ba­té­riový systém na ukla­da­nie energie z ob­no­vi­teľ­ných zdrojov, ktorý je ria­dený umelou inte­li­gen­ciou.