Kategórie
Tlačové správy

Porazte jarnú melanchóliu

Cítite smútok, beznádej a máte pocit, že nevidíte svetlo na konci tunela? Verte, neverte, nie ste v tom sami. Riešenie však existuje.

Kategórie
Tlačové správy

Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu

Od 4. marca do 15. apríla 2024 sa otvára druhé kolo výzvy granto­vé­ho programu Dobrý sused, cez ktorý môžu občianske združenia, ale aj školy či miestne samo­správy z bra­tislav­ských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Po­du­najské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bra­tislave, Dunajská Lužná a Ro­vinka požiadať o grant.

Kategórie
Tlačové správy

Rodiny založené kohabitáciou

Pokračujeme v predstavení publi­ká­cie Rodinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Kategórie
Tlačové správy

Strana Sloboda a Solidarita predstavuje kandidátku do eurovolieb

Voľby do Európskeho parlamentu budú o sto dní, a tak pred­sta­vila svoju kan­di­dát­ku aj strana Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS). Povedie ju predseda Richard Sulík, jej súčasťou sú ženy a muži v takmer rovnakom počte.

Kategórie
Tlačové správy

Pravidelný komentár k dovozu ojazdených vozidiel

Vo februári počet dovezených jazdených áut zo za­hra­ni­čia me­dzi­me­sačne stúpol o vyše 500 kusov.

Kategórie
Tlačové správy

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS

Líder v oblasti fúzií a akvizícií v CEE regióne.