Kategórie
Tlačové správy

Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu

Od 4. marca do 15. apríla 2024 sa otvára druhé kolo výzvy granto­vé­ho programu Dobrý sused, cez ktorý môžu občianske združenia, ale aj školy či miestne samo­správy z bra­tislav­ských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Po­du­najské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bra­tislave, Dunajská Lužná a Ro­vinka požiadať o grant.

Dobrý sused

Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spo­lu­na­ží­vanie a dobré medzi­ľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skva­lit­ňujú verejný priestor.

„Grantový program Dobrý sused pomáha v okolí rafinérie. Spája aktívnych ľudí pri zlepšovaní komunitného života a za uplynulých päť rokov dokázal, že dobré nápady podporené grantom zlepšujú priateľské susedské vzťahy,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, ktorá udržiava a rozvíja dobré susedské vzťahy. Jedným z cieľom programu je aj podpora spolupráce a partnerstiev samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Za uplynulých päť rokov program podporil viac ako 60 dobrých zámerov a užitočných riešení v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka. V aktu­ál­nom šiestom ročníku k nim pribudnú aj projekty z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bra­tislave.

„Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61-tisíc eur. Uzávierka 2. kola grantovej výzvy na rok 2024 je 15. apríla 2024,“ dopĺňa Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií nájdete na stránkach Dobrý sused a Spolu dokážeme veľa.


Autorka: Ľubica Štúberová, progra­mo­vá ma­na­žérka Na­dá­cie Eko­po­lis.

Správu dodala Eva Ščepková, externá ko­mu­ni­ká­cia pre Na­dá­ciu Eko­po­lis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *