Kategórie
Tlačové správy

Pravidelný komentár k dovozu ojazdených vozidiel

Vo februári počet dovezených jazdených áut zo za­hra­ni­čia me­dzi­me­sačne stúpol o vyše 500 kusov.

Skupina AURES Holdings

Počas februára 2024 si Slováci z cu­dzi­ny in­di­vi­du­álne doviezli 5 211 osobných auto­mo­bi­lov, pričom drvivá väčšina z nich bola ojazdených. Me­dzi­me­sačne ide o ná­rast o 532 áut.

Vyšší počet dovezených jazdených vozidiel bol zaregistrovaný aj v medzi­ročnom porovnaní, keďže vo februári 2023 ich bolo dovezených 4 783. Z ofi­ci­álnych údajov Ministerstva vnútra SR ďalej vyplýva aj to, že najviac ich bolo impor­to­va­ných v Bra­tislav­skom kraji (953), nasledovali Nitriansky kraj (773) a Ži­linský kraj (687). Na druhej strane, naj­me­nej jazdených auto­mo­bi­lov sa vo februári doviezlo v rámci Košického kraja (516), Bansko­bystrického kraja (532) a Pre­šov­ského kraja (544). Počas celého roku 2023 sa na Slo­ven­sko z cudziny in­di­vi­du­álne doviezlo spolu takmer 62-tisíc osobných áut, väčšinou ojazdených.

„Vidíme, že počet individuálne dovezených áut medzi­me­sačne, aj medzi­ročne stúpol o stovky kusov. V každom prípade, pri kúpe jazdeného auta, obzvlášť pri vozidle z cudziny, treba postupovať s rozvahou a pre­ve­riť si čo najviac informácií o ku­po­va­nom auto­mo­bile. Kúpa a dovoz auta spoza hraníc nemusia byť vždy také výhodné a bez­problé­mové, ako sa zdá na prvý pohľad. Medzi časté praktiky zahra­ničných predajcov, ktorí lákajú kupujúcich zo strednej a východnej časti Európy, patria zavádzajúce údaje o cene. Výnimkou nie je ani to, že predajcovia inzerujú neexistujúce autá, len aby kupujúcich nalákali. Na mieste im potom nezriedka od­pre­zen­tujú iné vozidlá a snažia sa ho za každú cenu nahovoriť na kúpu, ale už napríklad s menšou výbavou, v horšom technickom stave a podobne. Kupujúci, aby nemeral zbytočne dlhú cestu nadarmo, možno nakoniec pod tlakom uzavrie obchod, ktorý je pre neho menej výhodný,“ komentuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Podrobné údaje Ministerstva vnútra SR k dovozu jazdených vozidiel na Slovensko nájdete v časti Počet indi­vi­du­álne do­ve­ze­ných vozidiel.

Aký je pomer jazdených a nových áut na Slo­ven­sku?

Za celý uplynulý rok bolo na Slovensku zaregistrovaných spolu 88 003 nových osobných vozidiel. Na druhej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa v Slo­ven­skej re­pub­like ročne predá cel­kovo až približne 350 000 ojazdených osobných auto­mo­bi­lov. Prie­mer­ný vek áut na Slo­ven­sku sa blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *