Kategórie
Tlačové správy

Dobrovoľníci sa v Petržalke po menších smeťozberoch púšťajú aj do nelegálnych skládok

Poprechádzať sa v prírode s vrecami na odpad, nie je už niečo výnimočné. Počas pandémie a postupne uvoľňujúcich sa opatrení, sa desiatky dobrovoľníkov pravidelne púšťa do čistenia svojho okolia. Či už ide o smeťozbery, pri ktorých vyzbierajú do 10 vriec odpadu alebo o väčšie skládky na okraji Petržalky, kde je potrebné pristaviť veľkokapacitný kontajner.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Eduard Chmelár: „Nie som veriacim kresťanom…“

„…ale riadim sa dvoma posolstvami z Evanjelia…“

Kategórie
Tlačové správy

Poslanec Blaha šíri klamstvá o vakcínach

Vyberáme tri tvrdenia poslanca Blahu, na ktorých ukážeme, akým spôsobom dlhodobo šíri klamlivé a zavádzajúce tvrdenia o vakcínach. Pomôžu nám v tom poprední slovenskí odborníci a vedci a zahraničné štúdie od renomovaných inštitúcii.

Kategórie
Tlačové správy

Nadnárodná spolupráca otvára možnosti k veľkým inovačným projektom

Sofia – Bulharsko – Spolupráca medzi severom a juhom Európy je pre Slovensko strategická. Na summite predstaviteľov štátov Iniciatívy Trojmorie (Three Seas Summit and Business Forum) v bulharskej metropole to zdôraznila podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová.

Kategórie
Tlačové správy

Vývoj na trhu práce po Covide-19

Trh práce momentálne na Slovensku nie je téma. Pri pohľade na vývoj miery nezamestnanosti sa zdá, že pacient je stabilizovaný. Za ostatný pol rok vzrástla miernym tempom z 8,14 na 8,47 %. Ak sa objavujú nejaké správy o trhu práce, tak sú témou neobsadené voľné pracovné miesta a nedostatok zamestnancov. Tento pohľad z lietadla však skresľuje skutočný vývoj.

Kategórie
Tlačové správy

Horúca vlna v júni 2021 zasiahla aj vysokohorské prostredie

Stabilné anticyklonálne počasie, ktoré zasiahlo Európu v druhej a tretej júnovej dekáde 2021 viedlo k dlhšie trvajúcemu obdobiu extrémne vysokých teplôt vzduchu na celom území Slovenska – horúcej vlne. Výskyt takýchto vĺn vo vysokohorskom prostredí študujú vedci a vedkyne z Ústavu vied o Zemi SAV využitím dlhodobého radu meteorologických meraní pri Skalnatom plese. Ich tohoročné merania potvrdili, že júnová vlna horúčav zasiahla aj nadmorskú výšku 1 778 m n. m. a trvala až 9 dní.

Kategórie
Tlačové správy

Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu umožnil inovatívne vzdelávanie nemeckého jazyka viac ako 500 študentom

  • Cieľom projektu je podpora motivácie k štúdiu cudzieho jazyka
  • Projektu sa zúčastnili aj vysokoškolskí študenti – budúci učitelia
  • Interaktívne formy učenia bolo možné aplikovať aj do online priestoru
Kategórie
Tlačové správy

Dobrovoľníci Zelených oáz sadia, ošetrujú, budujú a čistia

Zelené projekty z celého Slovenska sa pod rukami aktívnych dobrovoľníkov postupne premieňajú na oázy plné života a prírodnej rozmanitosti. Vďaka programu Zelené oázy boli na jar vysadené či ošetrené desiatky stromov, počas leta sa budujú komunitné záhrady a tok Klátovského ramena Malého Dunaja bol zbavený desiatich ton odpadu.

Kategórie
Osobné

O tradičných hodnotách

Vtip, ale pravdivo opisuje správanie klerikov.

Kategórie
Osobné

Náboženstvo 3. tisícročia

Kríž verzus Facebook.